Administració de personal dels ens locals. Nivell 4

Acció formativa
Administració de personal dels ens locals. Nivell 4
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local
Requisits:
Ser usuari de programes de nòmina o del sistema RED.
A més, haver superat els nivells anteriors o la prova de coneixements corresponent.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 16 | Màxim 25
Canal:
Presencial + en línia
Durada: 12,0 h | Presencial 12,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

1. Concepte d’acció protectora per incapacitat temporal.
2. Àmbit i extensió de l’acció protectora.
3. Situacions determinants de la incapacitat temporal.
4. Procediment de determinació de les contingències.
5. Durada, pròrrogues i recaigudes.
6. La gestió ordinària de la incapacitat temporal: altes, baixes i confirmacions.
7. El control de la incapacitat temporal.
8. Procediment de disconformitat a l’alta.
9. Els complements d’IT.
10. Afectació de la IT sobre la gestió de plantilles.
11. Afectació de la IP sobre la gestió de plantilles.

. Saber gestionar la situació de la IT i de la IP des de la perspectiva de l'ens local (durada, recaiguda, pròrrogues, extinció, control de la prestació, afectació a les substitucions, vacants, reserva de lloc, reingrés, etc).

Exposició dialogada, estudis de cas, realització de test de coneixements, gamificació i debat grupal.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Assitència i participació a les sessions.
Certificat d’assistència
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió de recursos humans
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Gestió de recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Gestió de recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic prevenció riscos laborals Gestió de recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Gestió de recursos humans