Bojos per simplificar

Acció formativa
Bojos per simplificar
Àmbit promotor de formació:
Gabinet d’Innovació Digital
Requisits:
S'adreça a personal que fa gestió administrativa als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades menors de 5.000 habitants de la demarcació de Barcelona que han implementant, o estan implementant, el projecte SeTDIBA.
Aquest curs està especialment indicat per a les persones que fan atenció al públic i als secretaris i secretàries municipals.
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 15 | Màxim 20
Canal:
Videoformació
Durada: 6,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 6,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs
Col·lecció:
Espai 5.000

Programa, avaluació i acreditació

· Tècniques d’anàlisi de processos.
· Claus de simplificació administrativa.
· Resolució de cas pràctic.

. Reforçar els coneixements sobre simplificació documental aprofitant la implantació de la tramitació electrònica del projecte SeTDIBA.
. Identificar les tècniques més habituals de simplificació administrativa.

- Es posaran en pràctica els aspectes crítics de la simplificació en la implantació de l’administració electrònica, d’acord amb la normativa, i a partir d’un cas pràctic.
- La darrera sessió requereix treballar en grups separats i compartir els resultats dels grups al final de la sessió.
Assistència
Per obtenir l'acreditació serà obligatori el 100% d’assistència i la realització d’una pràctica en petits grups amb treball final compartit amb tots els assistents.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari Gestió de processos i e-administració
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió de processos i e-administració
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Gestió de processos i e-administració
Suport administratiu Transversal Gestor atenció ciutadana Gestió de processos i e-administració