Comptabilizació d'ingressos delegats de l'ORGT

Acció formativa

Comptabilizació d'ingressos delegats de l'ORGT

Àmbit promotor de formació
Servei d'Assistència Econòmico-Financera
Requisits
Exclusivament entitats amb conveni Asgel.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
36
Màxim
47
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
10,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
2,0 h
Treball en línia
8,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

Operacions comptables.Documentació ORGT.WTP: l'aplicació de gestió tributària pels ajuntaments.Càrrega dels fitxers de l'ORGT.

Ser capaç de realitzar la comptabilització dels ingressos de les entitats locals delegats a l’ORGT, mitjançant el mòdul de comptabilització automàtica del programari comptable.

Visualització de vídeos, realització de qüestionari, sessió de dubtes i qüestions.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Comptabilitat