Configuracions sistèmiques. Metodologia per a la supervisió professional

Acció formativa

Configuracions sistèmiques. Metodologia per a la supervisió professional

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Benestar Social
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
22
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

• El professional i els seus sistemes: Família d’origen, família creada, feina...• Els ordres de l’amor: ordre-equilibri-pertinença.• Dilemes fonamentals en organitzacions i equips de treball: Ordre-caos. Equilibri-inversió. Pertinença-autonomia.• El professional com a part del sistema en el que intervé.• La actitud professional en la intervenció: Ordres de l’ajuda.• Les configuracions sistèmiques: Fonaments, estructura, aplicació.

• Conèixer i habilitar-se per emprar la metodologia de les configuracions sistèmiques, ja sigui de forma individual o en equip, en la intervenció professional.• Conèixer els dilemes fonamentals de la intervenció en clau sistèmica fenomenològica.• Desenvolupar una mirada sistèmica en la intervenció en casos i en les relacions professionals.

Dinàmiques en grup i individuals amb l’objectiu d’afavorir el creixement i desenvolupament dels recursos personals de cadascun dels/de les participants.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport operatiu Serveis de benestar social Treballador familiar Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Psicòleg Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Treballador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials