Gestió alternativa de conflictes per afavorir la convivència

Acció formativa

Gestió alternativa de conflictes per afavorir la convivència

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
Requisits
Màxim 2 persones per ens local
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
18
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
16,0 h
Presencial
16,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

• El conflicte: fonts, característiques, trajecte, terminació.• Sistemes de resolució alternativa de conflictes i mediació: enquadrament conceptual. • Desenvolupament de les components actitudinals per a la resolució alternativa de conflictes: flexibilitat, escolta activa, comunicació, creativitat.• La intervenció: anàlisi de la situació, identificació de l’estratègia mes adequada i implementació.• Aprendre de l’experiència: l’anàlisi de la intervenció com a font de coneixement i indicadors per al futur.• Treball d’equip i treball en xarxa.• La Mediació Policial.

Conèixer instruments de resolució alternativa de conflictes que als permeti als agents de la policia local una gestió mes integrada i flexible del problemes de convivència que es manifesten en les comunitats de la seva competència.Específics:• Generar actuacions pro-actives per a la prevenció i la gestió apropiada dels conflictes i les seves conseqüències, per tal enfortir un model de Policia Local propera a la ciutadania.• Participar en la resolució dels conflictes comunitaris, en col·laboració amb altres actors socials presents al territori de competència, tant públics com a privats.• Integrar eines de resolució alternativa de conflictes en les seves funcions.• Posar en pràctica habilitats comunicatives i socials per a la resolució alternativa de conflictes.

És una formació pràctica i vivencial amb parts teòriques
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Caporal policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Suport operatiu Serveis de seguretat ciutadana Agent policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària