La pedagogia de l'observació i l'escolta a l'escola bressol

Acció formativa

La pedagogia de l'observació i l'escolta a l'escola bressol

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Ser director/a o educador/a d’una escola bressol municipal.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
17
Màxim
20
Canal
Presencial
Durada:
20 h
Presencial
20 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- L’observació i l’escolta en l’educació dels infants de 0 a 3 anys per a la millora de l’eficàcia docent.
- La documentació pedagògica com a estratègia pedagògica clau en la interpretació i reconeixement de la cultura de la infància.
- El procés d’observar i documentar a l’escola bressol com a instrument d’anàlisi, d’innovació i de transformació de la pràctica educativa del centre.

- Comprendre la relació entre observació, interpretació i documentació en la pedagogia de l’escolta.
- Analitzar i interpretar d’experiències recollides amb infants de 0 a 3 anys.
- Valorar la pràctica de l’observació i la documentació pedagògiques com a eina de recerca permanent i d’innovació educativa.
- Aplicar els coneixements teòrics del curs en una pràctica basada en l’observació i documentació elaborada en grup.

Anàlisi pràctic i debat, reflexió conjunta sobre el contingut de les documentacions presentades. Visionat de documentació audiovisual recollida a l’escola bressol amb infants de 0 a 3 anys.
Assistència
Producte de treball
Els participants hauran de fer una elaboració pràctica en grups reduïts d’un procés d’observació i documentació.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre educatiu Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Habilitats docents a l'aula
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Mestre escola bressol Habilitats docents a l'aula