Plataforma Participa 311 (Decidim)

Acció formativa

Plataforma Participa 311 (Decidim)

Àmbit promotor de formació
Servei d'Agenda 2030 i Participació
Requisits
Ser administrador/a de la Plataforma de l'Ajuntament
Nombre de participants:
Mínim
12
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Videoformació
Durada:
6,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
6,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

Formació inicial: • Configuració general de la plataforma.• Gestió d'usuaris i administradors.• Configuració d'un procés.• Incorporació de les propostes recollides. Formació avançada: • Creació i gestió d'organs estables de participació. • Cens per procès. • Consultes ciutadanes. • Iniciatives. • Pressupostos participatius.

Conèixer la plataforma per gestionar espais de participació online.

Formació pràctica a través de la pròpia plataforma participativa.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic participació ciutadana Programes de foment de la participació ciutadana