Repara la teva solar tèrmica

Acció formativa

Repara la teva solar tèrmica

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Requisits
Cal que tots els participants del curs treballin sobre una instal·lació solar tèrmica pròpia en desús.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Videoformació + en línia
Durada:
14,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
12,0 h
Treball en línia
2,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

. Conèixer els elements que composen una instal·lació solar tèrmica.
. Funcionament de la instal·lació.
. Condicions necessàries pel seu correcte manteniment.
. Manteniment preventiu i correctiu.
. Identificar les averies més comuns en les instal·lacions solars tèrmiques.
. Saber identificar l'averia de les pròpies instal·lacions.
. Conèixer com es poden reparar les instal·lacions d'acord amb l'averia identificada (material necessari, mà d'obra, pressupost, etc. ).

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible i 13. Acció climàtica.

. Capacitar als tècnics municipals en la identificació i reparació de les instal·lacions solars tèrmiques municipals en desús.
. Recuperar les instal·lacions de solar tèrmica existents.

Es faran sessions virtuals teòriques on es donarà molta importància a la participacio dels alumnes.
Assistència
Producte de treball
. Assistència i participació a totes les sessions.
. Els alumnes hauran de presentar un petit document on s'identifiqui l'averia d'una instal·lació i es faci un petit pressupost de la seva reparació.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Oficis Serveis d'acció ciutadana Oficial instal·lacions esportives Manteniment sostenible d'instal·lacions esportives
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Oficial brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Operari/Peó brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Projectes de millora energètica
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Projectes de millora energètica