Cerca lliure

S'han trobat 1565 recursos i/o accions formatives
 • Recurs

  El document orienta davant de 10 qüestions clau a què s’enfronta el personal de les entitats locals en l’avaluació de les polítiques públiques: per què s’avalua, quin és l’objecte, qui fa l’avaluació, quina informació s’utilitza, quins efectes té, etc. A partir d’aquí es presenten 10 eines per avaluar: cost-eficàcia, cost-benefici, econòmica, estratègica ambiental, SROI, multicriteri, qualitativa, benchmàrquing, DAFO i de processos. També ofereix 10 experiències inspiradores d’escala local (cercles, de comparació, alineació, competitivitat estratègica, grup d’experts, indicadors...) Finalment, es tanca amb una sèrie de recomanacions, criteris metodològics i referències teòriques. Per aprofundir.
  Es parteix que les avaluacions han de ser tan senzilles i comprensibles com sigui possible, basar-se en eines i mètodes coneguts, i exigir pocs recursos en relació amb el pla, programa o projecte que s’avalua
  Autoria: Andreu Ulied i Marta Calvet
  Col·lecció: Guies metodològiques per a la planificació estratègica

  Guia de projecte o servei
  Format
  Material descarregable
  Agrupació
  Planificació estratègica territorial
 • Recurs

  Amb l'evolució d'Internet i les xarxes socials, existeix un important nombre de riscos vinculats a la nostra privacitat. Entre els principals es troben la revelació de dades personals, la suplantació d'identitat o les amenaces i coaccions.
  Aquest recurs pretén donar eines per a utilitzar les nostres xarxes d'una manera segura.
  Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

  Manual
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Xarxes socials
 • Recurs

  Mostra com treballar amb l'eina de subtotals (càlculs de resum d'una base de dades). També t'ensenyarà a treballar les diferents funcions de bases de dades.

  Material d'autoaprenentatge
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Ofimàtica. Ms Excel 2010. Nivell II
 • Recurs

  El cas mostra el procés d'avaluació d'un programa municipal. Et permetrà definir l'objecte de l'avaluació, identificar variables, definir estratègies de control i articular sistemes d'indicadors de mesura.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Avaluació de serveis
 • Recurs

  El cas mostra el procés de creació d'un equip i els seu primers moments. Et permetrà comprendre la complexitat dels procediments per seleccionar les persones, la necessitat d'anàlisi del procés de creació d'equips i els factors a tenir en compte.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Direcció de persones per a directius públics
 • Recurs

  El cas mostra un procés de planificació orientada a resultats per a la creació d'un departament en concret. Et permetrà identificar les seves fases, analitzar críticament les decisions preses, detectar errors i proposar les solucions adequades.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Planificació orientada a resultats
 • Recurs

  A través del cas veuràs un procés d'anàlisi estratègica. Et permetrà identificar les seves fases, analitzar críticament les decisions preses, detectar errors i proposar les solucions adequades.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Anàlisi estratègica per a comandaments
 • Recurs

  El recurs exposa el procés que s'ha dut a terme (des de la planificació fins l'avaluació) en el projecte de Modernització Administrativa. S'hi insereixen diferents apunts per a la reflexió i aprenentatge.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Avaluació de projectes
 • Recurs

  El cas mostra un procés de canvi institucional, en particular en una unitat de gestió. El cas et permetrà reconèixer la necessitat i importància d'elaborar un quadre de comandament integral, analitzar críticament les decisions preses, detectar errors i iniciar el procés de disseny dels indicadors.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Quadre de comandament integral per a directius
 • Recurs

  El cas mostra el procés d'elaboració d'un quadre de comandament al Servei Local d'Ocupació. Et permetrà reconèixer la necessitat i importància d'elaborar un quadre de comandament integral, analitzar críticament les decisions preses i iniciar el procés de disseny dels indicadors.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Quadre de comandament integral per a comandaments
 • Recurs

  Aquest cas permet treballar amb profunditat l'aplicació de la teoria situacional del lideratge de Hersey-Blanchard.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Direcció de persones per a comandaments públics
 • Recurs

  El cas mostra un procés de planificació estratègica per a la creació d'un servei. Et permetrà identificar les seves fases, analitzar críticament les decisions preses, detectar errors i proposar les solucions adequades.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Planificació estratègica