Planificació dels recursos humans

7 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Capacitar als/les assistents per realitzar una valoració de llocs, així com elaborar els instruments de RLLT i plantilla de manera correcta amb el rigor tècnic necessari.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Capacitar als i les assistents per poder realitzar una valoració de llocs, així com elaborar els instruments de RLLT i plantilla de manera correcta amb el rigor tècnic necessari.

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Enfortir el caràcter relacional de la xarxaCORH i promoure el sentiment de pertinença i confiança per compartir informació i crear eines de treball de forma compartida.
. Tractar continguts i temes d'especial interès i rellevància per als professionals que conformen la xarxaCORH.
. Formar i capacitar els membres de l’espai presencial de la CORH en competències i habilitats d’utilitat per al millor desenvolupament de les seves responsabilitats.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Ajudar a identificar, als equips de govern, responsables i gestors de recursos humans, els aspectes clau en la planificació estratègica de la plantilla d’una entitat local.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

* Ajudar a identificar els aspectes clau en la planificació estratègica de la plantilla d'una entitat local als equips de govern, responsables i gestors de recursos humans.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Explicar als responsables i gestors de recursos humans un pla d’actuació per dur a terme un procés de relleu generacional.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Comprendre la importància de les dades per a la presa de decisions.
. Conèixer d'una manera aplicada com utilitzar l'espai de dades retributives tant el propi de l'ajuntament com el de les dades globals agregades.
. Saber com extreure tota la informació sobre retribucions, edat o gènere de les plantilles que pugui servir per a la presa de decisions.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h