Selecció i provisió de recursos humans

1 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer les novetats i els aspectes crítics de l'accés i del procés de selecció del personal al servei dels Ajuntaments.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h