Infants amb trastorn de l'espectre autista: detecció i atenció a l’Escola Bressol

Acció formativa
Infants amb trastorn de l'espectre autista: detecció i atenció a l’Escola Bressol
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits:
Ser educadora o de l'equip directiu d'una escoles bressol municipal
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 25
Canal:
Presencial
Durada: 20,0 h | Presencial 20,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Entendre què és el TEA en l'etapa d'atenció precoç.
• Estratègies de comunicació i estratègies per a fomentar l'autonomia.
• Gestió de conductes.
• Abordatge de les dificultats conductuals i sensorials associades als TEA.
• Estratègies per afavorir la participació, la relació social i l'elaboració de materials.

• Explicació i comprensió de què és el Trastorn de l'Espectre Autista (TEA).
• Apoderar i capacitar als professionals en el seu paper de vigilància del desenvolupament i detecció de possibles signes d'alarma del TEA.
• Dotar d'estratègies i recursos per establir una bona coordinació familiar.
• Capacitar els professionals en l'adaptació de contextos i elaboració de materials adaptats a les necessitats dels infants amb TEA.
• Dotar els professionals d'estratègies per afavorir la participació social dels infants amb TEA.
• Capacitar els professionals en la comprensió i gestió de conductes específiques dels infants amb TEA.
• Dotar els professionals d'estratègies per afavorir la comunicació i el llenguatge dels infants amb TEA.
• Capacitar els professionals de les escoles bressol en les dificultats alimentàries i de control d'esfínters que els infants amb TEA poden presentar.
• Dotar els professionals de les escoles bressol d'estratègies per afavorir l’autonomia dels infants amb TEA en el context de l’escola bressol.
• Difondre i sensibilitzar sobre el TEA.

La formació consta de cinc mòduls formatius amb una part teòrica i una part pràctica. A partir de casos reals es crearan espais de treball en petit grup i espais de debat i d'intercanvi en gran grup entre els assistents. Els participants podran presentar casos propis i preguntar possibles dubtes que es resoldran en gran grup.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Planificació i programació de la docència