Conservació i manipulació d'objectes patrimonials

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

•Proporcionar eines als assistents en relació amb les noves xarxes socials.
•Mostrar les potencialitats, virtuts i inconvenients de diverses xarxes socials, amb especial incidència en les possibilitats que s’obren en la gestió cultural dels municipis.
•Abordar la necessitat de disposar d’uns objectius clars en relació a l’ús i incidència de cada xarxa.
•Destacar la necessitat de segmentació de continguts.
•Remarcar les possibilitats de les xarxes en relació a cada franja d’edat.
•Explicar tots els aspectes legals, de comunicació i d’imatge que comporta una xarxa social institucional.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Aportar informació teòrica i pràctica sobre la gestió del moviment dels béns patrimonials.
•Analitzar la importància d’establir protocols i procediments d’actuació en el moviment de col·leccions.
•Valorar els estàndars bàsics de les condicions de préstec de éns patrimonials.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Donar a conèixer un protocol a seguir per l'elaboració d'un pla de conservació preventiva.

Presencial
Durada
15,0 h