Conservació i manipulació d'objectes patrimonials
Definició

Identificar i avaluar els factors, els sistemes i els processos d'alteració i degradació dels béns culturals per tal de definir un pla d’actuació de conservació preventiva que reculli els processos, els procediments, les tècniques artístiques i l’aplicació de tecnologies específiques, i un pla de trasllat de les obres patrimonials, identificant els materials que cada obra requereix segons les seves característiques, per tal de garantir-ne la seguretat durant les actuacions de mobilitat.

La competencia implica ...
Exposicions: permanents i temporals. Funcions i característiques.
Projectes d’intervenció preventiva: estructura i continguts clau.
Projectes de trasllat d’obres: principis bàsics de manipulació i de transport.
Factors de deteriorament de les obres durant la seva manipulació i desplaçament: ambientals, biològics, físics i químics i humans.
Varietat de béns culturals: materials i la seva combinació.
Proteccions i embalatges: tipus.
Materials i tècniques d’elaboració de l’objecte patrimonial.
Tècniques de conservació. Prevenció de riscos en l’activitat conservadora.
Assegurança dels bens museístics i patrimonials a les exposicions permanents i temporals dins del propi museu, així com en el cas de préstec d’objectes locals a tercers per exposicions que es realitzaran fora del municipi garantint la clàusula “clau a clau”.
Assegurança del transport de béns artístics.
Gestió de béns artístics: catalogació, informes de sortida i d’entrada, i de control periòdic durant l’estada d’un objecte en ubicacions temporals.

1 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Proporcionar eines als assistents en relació amb les noves xarxes socials.
•Mostrar les potencialitats, virtuts i inconvenients de diverses xarxes socials, amb especial incidència en les possibilitats que s’obren en la gestió cultural dels municipis.
•Abordar la necessitat de disposar d’uns objectius clars en relació a l’ús i incidència de cada xarxa.
•Destacar la necessitat de segmentació de continguts.
•Remarcar les possibilitats de les xarxes en relació a cada franja d’edat.
•Explicar tots els aspectes legals, de comunicació i d’imatge que comporta una xarxa social institucional.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h