Conservació i manipulació d'objectes patrimonials

4 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

•Proporcionar eines als assistents en relació amb les noves xarxes socials.•Mostrar les potencialitats, virtuts i inconvenients de diverses xarxes socials, amb especial incidència en les possibilitats que s’obren en la gestió cultural dels municipis.•Abordar la necessitat de disposar d’uns objectius clars en relació a l’ús i incidència de cada xarxa.•Destacar la necessitat de segmentació de continguts.•Remarcar les possibilitats de les xarxes en relació a cada franja d’edat.•Explicar tots els aspectes legals, de comunicació i d’imatge que comporta una xarxa social institucional.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Oferir coneixements i recursos per a identificar i catalogar els diferents tipus de fons fotogràfics dels museus, així com a oferir pautes per a la seva correcta gestió, conservació i difusió.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Aportar informació teòrica i pràctica sobre la gestió del moviment dels béns patrimonials.Analitzar la importància d’establir protocols i procediments d’actuació en el moviment de col·leccions.Valorar els estàndars bàsics de les condicions de préstec de éns patrimonials.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Donar a conèixer un protocol a seguir per l'elaboració d'un pla de conservació preventiva

Presencial
Durada
15,0 h