Plans d'actuació per al desenvolupament empresarial

31 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer quines són les tecnologies de la Transformació Digital.
. Identificar les necessitats i els reptes per l'aplicació d'una tecnologia concreta.
. Saber resoldre consultes sobre les qüestions estratègiques de la Transformació Digital en el marc de l'assessorament a una empresa o una persona emprenedora.

Canal
Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Facilitar els coneixements relatius als aspectes mercantils, fiscals i laborals de les empreses i del treball autònom.

Canal
Videoformació
Durada
24,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Ajudar els tècnics dels Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) a:
. Conèixer i difondre els diferents ajuts i subvencions que poden demanar les seves empreses usuàries.
. Conèixer i difondre les oportunitats de venda que ofereix el sector públic a les seves empreses usuàries.
. Conèixer i difondre la regulació normativa que afecta les activitats de les empreses a què donen servei.
. Conèixer i difondre el cercador de convenis col·lectius.
. Crear alertes d'ajuts i oportunitats de negoci per a les empreses a què donen servei.
. Conèixer i difondre el nou servei #CIDOEmpreses, l'assistent del CIDO que crea alertes a mida de cada empresa d’acord amb el seu tamany, activitat i localització.
. Conèixer les diferents formes de reutilització de la informació pública del CIDO adreçada a empreses, i les possibilitats de creació de nous serveis basats en aquestes.

Canal
Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aprendre a acompanyar en l'elaboració d'un bon estudi de mercat.
Conèixer els sistemes de recollida de dades i anàlisi.
Saber com acompanyar en la presa de decisions.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

-Aprendre a acompanyar en l’elaboració d'un bon estudi de mercat.

-Conèixer els sistemes de recollida de dades i anàlisi.

-Saber com acompanyar en la presa de decisions.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Proporcionar coneixements i eines que facilitin l'apropament i la col·laboració del personal tècnic dels Centres Locals de Serveis a les Empreses, amb les empreses del seu territori i ajudar a millorar les seves habilitats comunicatives per afavorir aquesta relació.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Proporcionar coneixements i eines que facilitin l'apropament i la col·laboració del personal tècnic dels Centres Locals de Serveis a les Empreses, amb les empreses del seu territori i ajudar a millorar les seves habilitats comunicatives per afavorir aquesta relació.

Canal
Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer la importància de com ser més creatius per poder assessorar i ajudar a la creació d'empreses i/o productes o projectes innovadors.
-Estimular el pensament creatiu a través de facilitar nous coneixements i tècniques i amb l'experimentació.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar un marc conceptual i metodològic al personal tècnic per tal que puguin assessorar en creixement i consolidació empresarial.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
25,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar un marc conceptual i metodològic al personal tècnic per tal que puguin assessorar en creixement i consolidació empresarial.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
25,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

-Dotar el personal tècnic que vulgui impulsar projectes d'economia circular de coneixements teòrics i pràctics actualitzats sobre el model d'economia circular i com implementar-lo en projectes amb les empreses del seu territori, entenent-ho com a factor de competitivitat per a les empreses.

Canal
Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Que el personal tècnic dels PAE disposin d'una formació fiscal bàsica per constituir determinades formes jurídiques.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Millorar els serveis d'acompanyament i assessorament dels Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE)

Canal
Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Millorar els serveis d'acompanyament i assessorament dels Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE).

Canal
Presencial + videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar a conèixer les diferents opcions i mecanismes de finançament (privat, públic, publico-privat, convencional, tradicional, formal, alternatiu, transformador) i com acompanyar segons les necessitats de cada empresa i singularitat de cada projecte, en funció de com ha quedat l’empresa amb el finançament COVID-19 assumit.

Canal
Videoformació
Durada
7,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Facilitar l'aplicació dels coneixements adquirits en la formació avançada PAE a la plataforma tecnològica CIRCE i concretament al Document Únic Electrònic (DUE), mitjançant el qual el personal tècnic PAE donen d'alta una empresa.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer el concepte d'emprenedoria social, les formes jurídiques més habituals i quins són els trets diferencials en relació a les empreses convencionals a través de l'experiència de diversos ens locals.

Canal
Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer el marc normatiu de l'e-commerce i del màrqueting digital.
Aprendre la importància de la marca personal en el món online i de quines maneres treballar-la.
Informar sobre el disseny, les funcionalitats, els idiomes i altres complements en la creació d'una pàgina web.
Prendre consciència del valor que tenen les xarxes socials, actualment, en la difusió dels productes o serveis de qualsevol empresa.

Canal
Videoformació
Durada
18,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Adquirir coneixements per a l’elaboració de la justificació dels ajuts econòmics del Servei de Teixit Productiu.

Canal
Presencial
Durada
4,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Comprendre què és i què implica la petjada de CO2 generada pels processos productius.
Copsar el context general: emergència climàtica; pes del vector energètic; importància del model productiu industrial dins del model energètic.
Conèixer les claus de l’impacte ambiental de l’activitat productiva, en especial la petjada de CO2, i les seves palanques de millora.
Entendre el marc normatiu aplicable a la petjada de CO2.
Veure els sectors on la petjada de CO2 és més rellevant.
Saber com assessorar en relació a la petjada de CO2.

Canal
Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer eines i canals tecnològics per arribar a les empreses del territori establint mètodes de comunicació eficaços pel públic objectiu.
Aprendre a utilitzar eines per crear dissenys en format gràfic o vídeo per poder difondre de forma atractiva serveis o activitats.
Conèixer mètodes i procediments aplicables a WhatsApp Business, xarxes socials i email màrqueting perquè els continguts arribin a l’audiència desitjada.

Canal
Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer les principals característiques de la nova Llei de les APEU 15/2020 i de la seva implementació en un PAE.
Exposar i reflexionar sobre els condicionants més importants que poden incidir en el procés d’implementació d’una APEU en un PAE.
Informar de les fases, documentació i procés necessari per validar i posar en marxar un APEU en un PAE.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer què és i què implica la logística.
Conèixer les claus d’una operació logística i les seves palanques de millora.
Conèixer els sectors on la gestió d’operativa i logística és més rellevant pel desenvolupament del negoci.
Saber com assessorar en relació als serveis logístics i els diferents canals de distribució.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aprendre a aplicar metodologies àgils (Lean Startup i Mètode FOCUS) a l'assessorar persones emprenedores i veure l’eficiència i agilitat que aporten aquestes metodologies.
Comprendre el concepte d’MVP (Producte Mínim Viable) i adquirir tècniques per al prototipatge i validació.
Conèixer a fons l'eina "Model de Negoci SCOPE" per assessorar.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Oferir a les persones participants les novetats fiscals i laborals per dur a terme la tasca d’assessorament a persones emprenedores i empreses amb major rigor.
. Facilitar els coneixements relatius a les novetats respecte als aspectes fiscals i laborals de les empreses i del treball autònom.

Canal
Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer que són els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i quins són els que afecten al teixit productiu.
. Saber com acompanyar a la seva implementació des del CLSE.

Canal
Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Facilitar els coneixements econòmics i financers relatius als processos de creació, consolidació i creixement empresarial.

Canal
Presencial + en línia
Durada
27,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Facilitar els coneixements econòmics i financers relatius als processos de creació, consolidació i creixement empresarial.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
27,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer les polítiques de suport al teixit productiu en el marc de les polítiques de desenvolupament local.
. Conèixer el catàleg de serveis dels Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE), així com el perfil, necessitats i expectatives dels seus usuaris.
. Conèixer les característiques bàsiques dels CLSE de la província de Barcelona, així com les funcions del seu personal tècnic i les competències necessàries per a desenvolupar-les de manera efectiva.
. Conèixer l’oferta de serveis i recursos que la Diputació posa a disposició dels CLSE, les seves característiques, requisits i canals per sol·licitar-los.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer les polítiques de suport al teixit productiu en el marc de les polítiques de desenvolupament local.
. Conèixer el catàleg de serveis dels Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE), així com el perfil, necessitats i expectatives dels seus usuaris.
. Conèixer les característiques bàsiques dels CLSE de la província de Barcelona, així com les funcions del seu personal tècnic i les competències necessàries per desenvolupar-les de manera efectiva.
. Conèixer l’oferta de serveis i recursos que la Diputació posa a disposició dels CLSE, les seves característiques, requisits i canals per sol·licitar-los.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer que és transició energètica i com acompanyar a les empreses del territori.

Canal
Videoformació
Durada
7,5 h