Plans d'actuació per al desenvolupament empresarial

44 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Facilitar els coneixements relatius als aspectes mercantils, fiscals i laborals de les empreses i del treball autònom.

Presencial
Durada
24,0 h
Acció formativa

- Facilitar els coneixements relatius als aspectes mercantils, fiscals i laborals de les empreses i del treball autònom.

Videoformació
Durada
24,0 h
Acció formativa

- Presentar el concepte de Big Data i la seva aplicabilitat als projectes d’emprenedoria i d'empresa.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Conèixer com funciona el sector de la salut com a motor de desenvolupament econòmic i social.- Informar sobre l'aliança salut i tecnologia.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

- Conèixer com funciona el sector de la salut com a motor de desenvolupament econòmic i social.- Informar sobre l'aliança salut i tecnologia.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

- Proporcionar coneixements i eines que facilitin l'apropament i la col·laboració del personal tècnic dels Centres Locals de Serveis a les Empreses, amb les empreses del seu territori i ajudar a millorar les seves habilitats comunicatives per afavorir aquesta relació.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

- Proporcionar coneixements i eines que facilitin l'apropament i la col·laboració del personal tècnic dels Centres Locals de Serveis a les Empreses, amb les empreses del seu territori i ajudar a millorar les seves habilitats comunicatives per afavorir aquesta relació. - Adaptació als diferents formats i canals de de comunicació post-Covid19.

Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa

- Proporcionar coneixements i eines per fomentar el networking.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Proporcionar coneixements i eines per fomentar el networking.

Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa

Donar un marc conceptual i metodològic al personal tècnic per tal que puguin assessorar en creixement i consolidació empresarial.

Videoformació i en línia
Durada
25,0 h
Acció formativa

- Donar un marc conceptual i metodològic al personal tècnic per tal de que puguin assessorar en creixement i consolidació empresarial.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

- Dotar d'eines al pesonal tècnic de promoció econòmica dels ajuntaments per a que puguin orientar i assessorar millor els emprenedors, a més del model de negoci, en l'àmbit de l'impacte social.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

- Intercanviar experiències de foment de la cultura emprenedora posant en valor la creativitat a l’hora de plantejar i implementar les accions i aprendre tècniques i eines concretes.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Facilitar les eines perquè el personal tècnic pugui seguir desenvolupant els seus objectius en format virtual i puguin acompanyar a les organitzacions i empreses en el desenvolupament de tot tipus de processos, tallers i esdeveniments virtuals.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Donar a conèixer el servei Nexus, les seves prestacions, potencialitats no explotades i la seva metodologia de funcionament.- Aprofundir sobre les diferents fonts d'informació empresarial relatives a la creació, consolidació i creixement d'empreses.

Presencial
Durada
14,0 h
Acció formativa

- Donar a conèixer el servei Nexus, les seves prestacions, potencialitats no explotades i la seva metodologia de funcionament.- Aprofundir sobre les diferents fonts d'informació empresarial relatives a la creació, consolidació i creixement d'empreses.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

- Millorar els serveis d’assessorament i suport a l’emprenedor que presten els punts PAE.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Conèixer el funcionament de la plataforma telemàtica (CIRCE) per tramitar la constitució de determinades societats mercantils.

Presencial
Durada
6,0 h
Acció formativa

- Millorar els serveis d'assessorament i suport a l'emprenedor que presten els punts PAE. - Adaptació a les diferents normatives post-Covid19.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Que el personal tècnic dels PAE disposin de la formació fiscal bàsica i necessària per desenvolupar la seva tasca d'assessorament i alta d'empreses.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Donar a conèixer les diferents opcions i mecanismes de finançament (privat, públic, publico-privat, convencional, tradicional, formal, alternatiu, transformador) i com acompanyar segons les necessitats de cada empresa i singularitat de cada projecte.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Donar a conèixer les diferents opcions i mecanismes de finançament (privat, públic, publico-privat, convencional, tradicional, formal, alternatiu, transformador) i com acompanyar segons les necessitats de cada empresa i singularitat de cada projecte, en funció de com ha quedat l’empresa amb el finançament COVID-19 assumit.

Videoformació
Durada
7,5 h
Acció formativa

- Facilitar l'aplicació dels coneixements adquirits en la formació avançada PAE a la plataforma tecnològica CIRCE i concretament al Document Únic Electrònic (DUE), mitjançant el qual el personal tècnic PAE donen d'alta una empresa.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Conèixer què és la industria 4.0, com implementar-la, i quin suport hi ha per la seva implementació.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Facilitar la formulació d'actuacions adequades d'impuls a la innovació empresarial, per part dels ens locals.- Oferir eines i recursos pràctics perquè els ens locals iniciïn i/o consolidin actuacions d'impuls a la innovació empresarial.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

- Conèixer el concepte d'emprenedoria social, les formes jurídiques més habituals i quins són els trets diferencials en relació a les empreses convencionals a través de l'experiència de diversos ens locals.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Conèixer el marc normatiu de l'e-commerce i del màrqueting digital.- Aprenentatge de la importància de la marca personal en el món online i de quines maneres treballar-la.- Informar sobre el disseny, les funcionalitats, idiomes i altres complements de la creació d'una pàgina web.- Prendre consciència del valor que tenen les xarxes socials actualment en la difusió dels productes o serveis de qualsevol empresa.

Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

- Conèixer el marc normatiu de l'e-commerce i del màrqueting digital.- Aprendre la importància de la marca personal en el món online i de quines maneres treballar-la.- Informar sobre el disseny, les funcionalitats, els idiomes i altres complements en la creació d'una pàgina web.- Prendre consciència del valor que tenen les xarxes socials, actualment, en la difusió dels productes o serveis de qualsevol empresa.

Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa

Que els participants coneguin el concepte d'emprenedoria social, les formes jurídiques més habituals i quins són els trets diferencials en relació a les empreses convencionals a través de l'experiència de diversos ens locals.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

- Reflexionar al voltant de les fórmules d’internacionalització empresarial aplicades a les empreses de menor dimensió.- Valorar els punts clau per identificar el potencial d’internacionalització d’una empresa. - Conèixer conceptes de la gestió del comerç internacional. - Assolir una perspectiva general dels programes públics d’ajuts a la internacionalització per poder orientar a les empreses.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements per a l’elaboració de la justificació dels ajuts econòmics del Servei de Teixit Productiu.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

- Aprendre a utilitzar els mètodes Design Thinking, Lean Start-Up i SCOPE en els assessoraments a persones emprenedores.- Saber com s’interrelacionen entre ells així com amb el Pla d’Empresa.

Videoformació i en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Aprendre a utilitzar els mètodes Design Thinking, Lean Start-Up i SCOPE en els assessoraments a persones emprenedores.- Saber com s’interrelacionen entre ells així com amb el Pla d’Empresa.

Semipresencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Oferir a les persones participants les novetats fiscals i laborals per dur a terme la tasca d’assessorament a persones emprenedores i empreses amb major rigor. - Facilitar els coneixements relatius a les novetats respecte als aspectes fiscals i laborals de les empreses i del treball autònom.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

- Oferir a les persones participants les novetats fiscals i laborals per dur a terme la tasca d’assessorament a persones emprenedores i empreses amb major rigor. - Facilitar els coneixements relatius a les novetats respecte als aspectes fiscals i laborals de les empreses i del treball autònom.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

- Facilitar els coneixements econòmics i financers relatius als processos de creació, consolidació i creixement empresarial.

Semipresencial
Durada
27,0 h
Acció formativa

- Facilitar els coneixements econòmics i financers relatius als processos de creació, consolidació i creixement empresarial.

Videoformació i en línia
Durada
27,0 h
Acció formativa

- Conèixer les polítiques de suport al teixit productiu en el marc de les polítiques de desenvolupament local.- Conèixer el catàleg de serveis dels Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE), així com el perfil, necessitats i expectatives dels seus usuaris.- Conèixer les característiques bàsiques dels CLSE de la província de Barcelona, així com les funcions del seu personal tècnic i les competències necessàries per a desenvolupar-les de manera efectiva.- Conèixer l’oferta de serveis i recursos que la Diputació posa a disposició dels CLSE, les seves característiques, requisits i canals per sol·licitar-los.

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

- Conèixer les polítiques de suport al teixit productiu en el marc de les polítiques de desenvolupament local.- Conèixer el catàleg de serveis dels Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE), així com el perfil, necessitats i expectatives dels seus usuaris.- Conèixer les característiques bàsiques dels CLSE de la província de Barcelona, així com les funcions del seu personal tècnic i les competències necessàries per desenvolupar-les de manera efectiva.- Conèixer l’oferta de serveis i recursos que la Diputació posa a disposició dels CLSE, les seves característiques, requisits i canals per sol·licitar-los.

Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

- Conscienciar de la necessitat que les pimes i les persones emprenedores integrin estratègies de transformació digital per mantenir i potenciar la seva competitivitat. - Conèixer quines són les tecnologies (beneficis i potencialitats).- Dotar d’eines per motivar els processos de transformació de les empreses.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Capacitar per fomentar la iniciativa emprenedora, i/o la intra-emprenedora en empreses existents, per millorar la seva competitivitat per mitjà de la integració sistemes de Tecnologies de la informació IT (ERP, MRP, CRM, etc.) i OT (PLCs, SCADA, MES, etc.), i saber aprofitar les oportunitats que ofereixen per empreses de tots els sectors.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Capacitar per fomentar la iniciativa emprenedora, i/o la intra-emprenedora en empreses existents, per millorar la seva competitivitat per mitjà de la integració les diferents solucions internet of things, des de la sensòrica i els sistemes encastats, fins a la seva integració en productes i processos, i saber aprofitar les oportunitats que ofereixen per empreses de tots els sectors.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Capacitar per fomentar la iniciativa emprenedora, i/o la intra-emprenedora en empreses existents, per millorar la seva competitivitat per mitjà de la integració les diferents solucions de robòtica existents al mercat, des dels cobots fins els sistemes autònoms i intel·ligents, i saber aprofitar les oportunitats que ofereixen per empreses de tots els sectors.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Conèixer que és transició ecològica i com acompanyar a les empreses del territori.

Videoformació
Durada
5,0 h