Plans d'actuació per al desenvolupament empresarial

40 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

. Conèixer quines són les tecnologies de la Transformació Digital.
. Identificar les necessitats i els reptes per l'aplicació d'una tecnologia concreta.
. Saber resoldre consultes sobre les qüestions estratègiques de la Transformació Digital en el marc de l'assessorament a una empresa o una persona emprenedora.

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

. Facilitar els coneixements relatius als aspectes mercantils, fiscals i laborals de les empreses i del treball autònom.

Presencial
Durada
24,0 h
Acció formativa

. Facilitar els coneixements relatius als aspectes mercantils, fiscals i laborals de les empreses i del treball autònom.

Videoformació
Durada
24,0 h
Acció formativa

Presentar el concepte de Big Data i la seva aplicabilitat als projectes d’emprenedoria i d'empresa.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

Ajudar els tècnics dels Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) a:
. Conèixer i difondre els diferents ajuts i subvencions que poden demanar les seves empreses usuàries.
. Conèixer i difondre les oportunitats de venda que ofereix el sector públic a les seves empreses usuàries.
. Conèixer i difondre la regulació normativa que afecta les activitats de les empreses a què donen servei.
. Conèixer i difondre el cercador de convenis col·lectius.
. Crear alertes d'ajuts i oportunitats de negoci per a les empreses a què donen servei.
. Conèixer i difondre el nou servei #CIDOEmpreses, l'assistent del CIDO que crea alertes a mida de cada empresa d’acord amb el seu tamany, activitat i localització.
. Conèixer les diferents formes de reutilització de la informació pública del CIDO adreçada a empreses, i les possibilitats de creació de nous serveis basats en aquestes.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

-Aprendre a acompanyar en l’elaboració d'un bon estudi de mercat.

-Conèixer els sistemes de recollida de dades i anàlisi.

-Saber com acompanyar en la presa de decisions.

Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

. Proporcionar coneixements i eines que facilitin l'apropament i la col·laboració del personal tècnic dels Centres Locals de Serveis a les Empreses, amb les empreses del seu territori i ajudar a millorar les seves habilitats comunicatives per afavorir aquesta relació.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

. Proporcionar coneixements i eines per fomentar el networking.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Conèixer la importància de com ser més creatius per poder assessorar i ajudar a la creació d'empreses i/o productes o projectes innovadors.
-Estimular el pensament creatiu a través de facilitar nous coneixements i tècniques i amb l'experimentació.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Donar un marc conceptual i metodològic al personal tècnic per tal que puguin assessorar en creixement i consolidació empresarial.

Videoformació + en línia
Durada
25,0 h
Acció formativa

-Dotar el personal tècnic que vulgui impulsar projectes d'economia circular de coneixements teòrics i pràctics actualitzats sobre el model d'economia circular i com implementar-lo en projectes amb les empreses del seu territori, entenent-ho com a factor de competitivitat per a les empreses.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

. Dotar d'eines al pesonal tècnic de promoció econòmica dels ajuntaments per a que puguin orientar i assessorar millor els emprenedors, a més del model de negoci, en l'àmbit de l'impacte social.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

. Intercanviar experiències de foment de la cultura emprenedora posant en valor la creativitat a l’hora de plantejar i implementar les accions i aprendre tècniques i eines concretes.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

. Donar a conèixer el servei Nexus, les seves prestacions, potencialitats no explotades i la seva metodologia de funcionament.
. Aprofundir sobre les diferents fonts d'informació empresarial relatives a la creació, consolidació i creixement d'empreses.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

. Millorar els serveis d’assessorament i suport a l’emprenedor que presten els punts PAE.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

. Conèixer el funcionament de la plataforma telemàtica (CIRCE) per tramitar la constitució de determinades societats mercantils.

Presencial
Durada
6,0 h
Acció formativa

. Millorar els serveis d'acompanyament i assessorament dels Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE)

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

. Que el personal tècnic dels PAE disposin d'una formació fiscal bàsica per constituir determinades formes jurídiques.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

Donar a conèixer les diferents opcions i mecanismes de finançament (privat, públic, publico-privat, convencional, tradicional, formal, alternatiu, transformador) i com acompanyar segons les necessitats de cada empresa i singularitat de cada projecte, en funció de com ha quedat l’empresa amb el finançament COVID-19 assumit.

Videoformació
Durada
7,5 h
Acció formativa

. Facilitar l'aplicació dels coneixements adquirits en la formació avançada PAE a la plataforma tecnològica CIRCE i concretament al Document Únic Electrònic (DUE), mitjançant el qual el personal tècnic PAE donen d'alta una empresa.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Conèixer què és la industria 4.0, com implementar-la, i quin suport hi ha per la seva implementació.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

. Facilitar la formulació d'actuacions adequades d'impuls a la innovació empresarial, per part dels ens locals.
. Oferir eines i recursos pràctics perquè els ens locals iniciïn i/o consolidin actuacions d'impuls a la innovació empresarial.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

. Conèixer el concepte d'emprenedoria social, les formes jurídiques més habituals i quins són els trets diferencials en relació a les empreses convencionals a través de l'experiència de diversos ens locals.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

Que els participants coneguin el concepte d'emprenedoria social, les formes jurídiques més habituals i quins són els trets diferencials en relació a les empreses convencionals a través de l'experiència de diversos ens locals.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

. Reflexionar al voltant de les fórmules d’internacionalització empresarial aplicades a les empreses de menor dimensió.
. Valorar els punts clau per identificar el potencial d’internacionalització d’una empresa. . Conèixer conceptes de la gestió del comerç internacional.
. Assolir una perspectiva general dels programes públics d’ajuts a la internacionalització per poder orientar a les empreses.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

. Adquirir coneixements per a l’elaboració de la justificació dels ajuts econòmics del Servei de Teixit Productiu.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

. Conèixer la logística en els diferents sectors.
. Conèixer els diferents canals de distribució.
. Saber com assessorar en relació als serveis logístics i els diferents canals de distribució.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

. Aprendre a assessorar a persones emprenedores o empreses que estiguin en procés de creació o diversificació des d'una perspectiva d'impuls la innovació del teixit empresarial.
. Conèixer les diferents fases de la innovació.
. Saber identificar el repte.
. Saber utilitzar metodologies d'ideació disruptiva.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

. Aprendre a assessorar a persones emprenedores o empreses que estiguin en procés de creació o diversificació des d'una perspectiva d'impuls la innovació del teixit empresarial.
. Saber utilitzar metodologies d'ideació disruptiva i de convergència.
. Saber identificar la proposta de valor.
. Tenir recursos de prototipatge.
. Saber vendre una proposta de valor en 2', distingint entre públic objectiu inversor i client.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

. Oferir a les persones participants les novetats fiscals i laborals per dur a terme la tasca d’assessorament a persones emprenedores i empreses amb major rigor.
. Facilitar els coneixements relatius a les novetats respecte als aspectes fiscals i laborals de les empreses i del treball autònom.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

. Conèixer que són els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i quins són els que afecten al teixit productiu.
. Saber com acompanyar a la seva implementació des del CLSE.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

. Facilitar els coneixements econòmics i financers relatius als processos de creació, consolidació i creixement empresarial.

Presencial + en línia
Durada
27,0 h
Acció formativa

. Facilitar els coneixements econòmics i financers relatius als processos de creació, consolidació i creixement empresarial.

Videoformació + en línia
Durada
27,0 h
Acció formativa

. Conèixer les polítiques de suport al teixit productiu en el marc de les polítiques de desenvolupament local.
. Conèixer el catàleg de serveis dels Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE), així com el perfil, necessitats i expectatives dels seus usuaris.
. Conèixer les característiques bàsiques dels CLSE de la província de Barcelona, així com les funcions del seu personal tècnic i les competències necessàries per a desenvolupar-les de manera efectiva.
. Conèixer l’oferta de serveis i recursos que la Diputació posa a disposició dels CLSE, les seves característiques, requisits i canals per sol·licitar-los.

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

. Conèixer les polítiques de suport al teixit productiu en el marc de les polítiques de desenvolupament local.
. Conèixer el catàleg de serveis dels Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE), així com el perfil, necessitats i expectatives dels seus usuaris.
. Conèixer les característiques bàsiques dels CLSE de la província de Barcelona, així com les funcions del seu personal tècnic i les competències necessàries per desenvolupar-les de manera efectiva.
. Conèixer l’oferta de serveis i recursos que la Diputació posa a disposició dels CLSE, les seves característiques, requisits i canals per sol·licitar-los.

Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

- Conscienciar de la necessitat que les pimes i les persones emprenedores integrin estratègies de transformació digital per mantenir i potenciar la seva competitivitat.
- Conèixer quines són les tecnologies (beneficis i potencialitats).
- Dotar d’eines per motivar els processos de transformació de les empreses.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

. Capacitar per fomentar la iniciativa emprenedora, i/o la intra-emprenedora en empreses existents, per millorar la seva competitivitat per mitjà de la integració sistemes de Tecnologies de la informació IT (ERP, MRP, CRM, etc.) i OT (PLCs, SCADA, MES, etc.), i saber aprofitar les oportunitats que ofereixen per empreses de tots els sectors.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

. Capacitar per fomentar la iniciativa emprenedora, i/o la intra-emprenedora en empreses existents, per millorar la seva competitivitat per mitjà de la integració les diferents solucions internet of things, des de la sensòrica i els sistemes encastats, fins a la seva integració en productes i processos, i saber aprofitar les oportunitats que ofereixen per empreses de tots els sectors.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

. Capacitar per fomentar la iniciativa emprenedora, i/o la intra-emprenedora en empreses existents, per millorar la seva competitivitat per mitjà de la integració les diferents solucions de robòtica existents al mercat, des dels cobots fins els sistemes autònoms i intel·ligents, i saber aprofitar les oportunitats que ofereixen per empreses de tots els sectors.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

. Conèixer que és transició ecològica i com acompanyar a les empreses del territori.

Videoformació
Durada
7,5 h