Plans d'actuació per al desenvolupament empresarial
Definició

Analitzar, planificar i definir el conjunt de plans d’actuació (programes, projectes i serveis) que han de facilitar el suport directe a la creació, consolidació, creixement o replantejament d’empreses, així com promoure un entorn més favorable al seu desenvolupament i competitivitat, avaluant els seus resultats.

La competencia implica ...
Marc legal i competencial de les polítiques locals de suport al teixit productiu: Estructures de suport a la dinamització empresarial a escala local, regional i estatal. Marc normatiu i programes de suport. Fonts de finançament. Diagnosi i planificació del teixit empresarial d’un territori: Fonts d’informació territorial. Estructura econòmica i empresarial d’un territori. Sector productius, cadena de valor i clústers empresarials. Serveis directes a persones emprenedores i empreses: Serveis, programes, eines i estratègies per a la creació, consolidació i creixement empresarial. Pla d’empresa i mètode CANVAS. Polítiques d’entorn: Entorn legal empresarial en l'àmbit local (better regulation) i Finestretes Úniques Empresarials. Entorn cultural: foment de la cultura emprenedora, innovació empresarial, cultura empresarial. Entorn físic, dinamització de polígons d’activitat empresarial, allotjament empresarial, etc... Relacions amb el teixit empresarial: Difusió de la cartera de serveis als usuaris. Coneixements i tècniques que facilitin la col·laboració amb les empreses del territori.

34 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2816.jpg

El vídeo recull els 5 grans àmbits de la Transformació Digital a les empreses i els 3 passos per assessorar-les en transformació digital, explicat per en Xavier Gallardo, expert en transformació digital, Director de Novatec Advisors i Director del del Máster en Direcció d’Empresas Industrials de la Universitat Autònoma de Barcelona (EUSS-UAB)

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
Vídeo
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

-Reflexionar sobre la capacitat de relacionar-se amb l’entorn, en concret, amb persones emprenedores i empreses.
.-Prendre consciència de quines són les actituds relacionals necessàries per atendre adequadament a persones emprenedores i empreses i entrenar-les en un context similar al lloc de treball.
.-Realitzar un pla de millora de les actituds relacionals per poder-ho aplicar a les tasques d’assessorament a persones emprenedores i empreses.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
21,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

.-Conèixer quines són les tecnologies de la Transformació Digital.
.-Identificar les necessitats i els reptes per l'aplicació d'una tecnologia concreta.
.-Saber resoldre consultes sobre les qüestions estratègiques de la Transformació Digital en el marc de l'assessorament a una empresa o una persona emprenedora.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer quines són les tecnologies de la Transformació Digital.
. Identificar les necessitats i els reptes per l'aplicació d'una tecnologia concreta.
. Saber resoldre consultes sobre les qüestions estratègiques de la Transformació Digital en el marc de l'assessorament a una empresa o una persona emprenedora.

Canal
Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Facilitar els coneixements relatius als aspectes mercantils, fiscals i laborals de les empreses i del treball autònom.

Canal
Videoformació
Durada
24,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Facilitar els coneixements relatius als aspectes mercantils, fiscals i laborals de les empreses i del treball autònom.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
24,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Ajudar els tècnics dels Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) a:
. Conèixer i difondre els diferents ajuts i subvencions que poden demanar les seves empreses usuàries.
. Conèixer i difondre les oportunitats de venda que ofereix el sector públic a les seves empreses usuàries.
. Conèixer i difondre la regulació normativa que afecta les activitats de les empreses a què donen servei.
. Conèixer i difondre el cercador de convenis col·lectius.
. Crear alertes d'ajuts i oportunitats de negoci per a les empreses a què donen servei.
. Conèixer i difondre el nou servei #CIDOEmpreses, l'assistent del CIDO que crea alertes a mida de cada empresa d’acord amb el seu tamany, activitat i localització.
. Conèixer les diferents formes de reutilització de la informació pública del CIDO adreçada a empreses, i les possibilitats de creació de nous serveis basats en aquestes.

Canal
Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aprendre a acompanyar en l'elaboració d'un bon estudi de mercat.
Conèixer els sistemes de recollida de dades i anàlisi.
Saber com acompanyar en la presa de decisions.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

.-Descobrir les eines (software) de la IA generativa i Chat GPT-4 per aplicar a processos de generació de continguts: textos, imatges o vídeos.
.-Augmentar l’eficiència i la productivitat mitjançant l’automatització de tasques.
.-Optimitzar els processos d’atenció als emprenedors i empresaris.
.-Adquirir les habilitats digitals de les eines de la IA generativa per poder transmetre aquests coneixements a les empreses o emprenedors.
.-Facilitar l’anàlisi de dades.
.-Facilitar la innovació i la creativitat amb l’ús de la IA generativa.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Proporcionar coneixements i eines que facilitin l'apropament i la col·laboració del personal tècnic dels Centres Locals de Serveis a les Empreses, amb les empreses del seu territori i ajudar a millorar les seves habilitats comunicatives per afavorir aquesta relació.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Capacitar, estimular i acompanyar als responsables dels Centres Locals de Serveis a les Empreses de la província de Barcelona a fer un pas endavant cap a la incorporació de l’avaluació en els seus programes i serveis.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer la importància de com ser més creatius per poder assessorar i ajudar a la creació d'empreses i/o productes o projectes innovadors.
-Estimular el pensament creatiu a través de facilitar nous coneixements i tècniques i amb l'experimentació.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar un marc conceptual i metodològic al personal tècnic per tal que puguin assessorar en creixement i consolidació empresarial.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
25,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

-Dotar el personal tècnic que vulgui impulsar projectes d'economia circular de coneixements teòrics i pràctics actualitzats sobre el model d'economia circular i com implementar-lo en projectes amb les empreses del seu territori, entenent-ho com a factor de competitivitat per a les empreses.

Canal
Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Donar a conèixer el servei Nexus, les seves prestacions, potencialitats no explotades i la seva metodologia de funcionament.
. Aprofundir sobre les diferents fonts d'informació empresarial relatives a la creació, consolidació i creixement d'empreses.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Que el personal tècnic dels PAE disposin d'una formació fiscal bàsica per constituir determinades formes jurídiques.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Millorar els serveis d'acompanyament i assessorament dels Punts d'Atenció a l'emprenedoria (PAE).

Canal
Presencial + videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar a conèixer les diferents opcions i mecanismes de finançament (privat, públic, publico-privat, convencional, tradicional, formal, alternatiu, transformador) i com acompanyar segons les necessitats de cada empresa i singularitat de cada projecte, en funció de com ha quedat l’empresa amb el finançament COVID-19 assumit.

Canal
Videoformació
Durada
7,5 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

.-Saber què fer abans de buscar finançament.
.-Conèixer les diferents opcions i mecanismes de finançament i saber combinar-les segons la necessitat de cada emprenedor i la singularitat de cada projecte.
.-Saber presentar la sol·licitud de finançament.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer el marc normatiu de l'e-commerce i del màrqueting digital.
Aprendre la importància de la marca personal en el món online i de quines maneres treballar-la.
Informar sobre el disseny, les funcionalitats, els idiomes i altres complements en la creació d'una pàgina web.
Prendre consciència del valor que tenen les xarxes socials, actualment, en la difusió dels productes o serveis de qualsevol empresa.

Canal
Videoformació
Durada
18,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

.-Conèixer el marc normatiu de l'e-commerce i del màrqueting digital.
.-Aprendre la importància de la marca personal en el món online i de quines maneres treballar-la.
.-Informar sobre el disseny, les funcionalitats, els idiomes i altres complements en la creació d'una pàgina web.
.-Prendre consciència del valor que tenen les xarxes socials, actualment, en la difusió dels productes o serveis de qualsevol empresa.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
24,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Adquirir coneixements per a l’elaboració de la justificació dels ajuts econòmics del Servei de Teixit Productiu.

Canal
Presencial
Durada
4,5 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Proporcionar coneixements i eines al personal tècnic dels CLSE que facilitin la tasca de sol·licitud dels ajuts econòmics en concurrència competitiva sol·licitats al Servei de Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona, afavorint la presentació de projectes amb impacte pel territori i minimitzant possibles incidències.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Comprendre què és i què implica la petjada de CO2 generada pels processos productius.
Copsar el context general: emergència climàtica; pes del vector energètic; importància del model productiu industrial dins del model energètic.
Conèixer les claus de l’impacte ambiental de l’activitat productiva, en especial la petjada de CO2, i les seves palanques de millora.
Entendre el marc normatiu aplicable a la petjada de CO2.
Veure els sectors on la petjada de CO2 és més rellevant.
Saber com assessorar en relació a la petjada de CO2.

Canal
Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer eines i canals tecnològics per arribar a les empreses del territori establint mètodes de comunicació eficaços pel públic objectiu.
Aprendre a utilitzar eines per crear dissenys en format gràfic o vídeo per poder difondre de forma atractiva serveis o activitats.
Conèixer mètodes i procediments aplicables a WhatsApp Business, xarxes socials i email màrqueting perquè els continguts arribin a l’audiència desitjada.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer les principals característiques de la nova Llei de les APEU 15/2020 i de la seva implementació en un PAE.
Exposar i reflexionar sobre els condicionants més importants que poden incidir en el procés d’implementació d’una APEU en un PAE.
Informar de les fases, documentació i procés necessari per validar i posar en marxar un APEU en un PAE.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer què és i què implica la logística.
Conèixer les claus d’una operació logística i les seves palanques de millora.
Conèixer els sectors on la gestió d’operativa i logística és més rellevant pel desenvolupament del negoci.
Saber com assessorar en relació als serveis logístics i els diferents canals de distribució.
Saber com la logística ens pot fer més competitius, i quin impacte te en la sostenibilitat.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aprendre a aplicar metodologies àgils (Lean Startup i Mètode FOCUS) a l'assessorar persones emprenedores i veure l’eficiència i agilitat que aporten aquestes metodologies.
Comprendre el concepte d’MVP (Producte Mínim Viable) i adquirir tècniques per al prototipatge i validació.
Conèixer a fons l'eina "Model de Negoci SCOPE" per assessorar.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

.-Aprendre a aplicar metodologies àgils (Lean Startup i Mètode FOCUS) a l'assessorar persones emprenedores i veure l'eficiència i agilitat que aporten aquestes metodologies.
.-Comprendre el concepte d'MVP (Producte Mínim Viable) i adquirir tècniques per al prototipatge i validació.
.-Conèixer a fons l'eina "Model de Negoci SCOPE" per assessorar.

Canal
Presencial
Durada
13,5 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Oferir a les persones participants les novetats fiscals i laborals per dur a terme la tasca d’assessorament a persones emprenedores i empreses amb major rigor.
. Facilitar els coneixements relatius a les novetats respecte als aspectes fiscals i laborals de les empreses i del treball autònom.

Canal
Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer que són els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i quins són els que afecten al teixit productiu.
. Saber com acompanyar a la seva implementació des del CLSE.

Canal
Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Facilitar els coneixements econòmics i financers relatius als processos de creació, consolidació i creixement empresarial.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
27,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer les polítiques de suport al teixit productiu en el marc de les polítiques de desenvolupament local.
. Conèixer el catàleg de serveis dels Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE), així com el perfil, necessitats i expectatives dels seus usuaris.
. Conèixer les característiques bàsiques dels CLSE de la província de Barcelona, així com les funcions del seu personal tècnic i les competències necessàries per a desenvolupar-les de manera efectiva.
. Conèixer l’oferta de serveis i recursos que la Diputació posa a disposició dels CLSE, les seves característiques, requisits i canals per sol·licitar-los.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer que és transició energètica i com acompanyar a les empreses del territori.

Canal
Videoformació
Durada
9,0 h