Projectes estratègics de desenvolupament econòmic local

26 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

El Vídeo recull informació sobre nous enfocaments i diferents estratègies econòmiques per fer front als reptes de la ruralitat des dels petits municipis, la generació de noves activitats econòmiques, de noves oportunitats de negoci que arrelin a la població local, centrant-se en la digitalització al món rural:
·Fomentar una cultura i una economia digital en un context de ruralitat com a oportunitat per generació d’ocupació
·Coworking, plataformes de comercialització online, infraestructures i tecnologies

Ponència
Format
Vídeo
Recurs

El Vídeo recull informació sobre nous enfocaments i diferents estratègies econòmiques per fer front als reptes de la ruralitat des dels petits municipis, la generació de noves activitats econòmiques, de noves oportunitats de negoci que arrelin a la població local, centrant-se en l’emprenedoria femenina a la ruralitat:
·L’emprenedoria femenina per generar ocupació de qualitat entre el col·lectiu de dones en un context rural
·Economia feminista i cooperativa

Ponència
Format
Vídeo
Recurs

El Vídeo recull informació sobre nous enfocaments i diferents estratègies econòmiques per fer front als reptes de la ruralitat des dels petits municipis, la generació de noves activitats econòmiques, de noves oportunitats de negoci que arrelin a la població local, centrant-se en l’envelliment de la població:
·Situació demogràfica del món rural català
·L’envelliment com a oportunitat de creació d’ocupació
·Nous serveis de proximitat per a la gent gran
·Dignificació de les tasques reproductives i de cura
·Economia silver, economia de les cures i economia social i solidària

Ponència
Format
Vídeo
Recurs

El Vídeo recull informació sobre nous enfocaments i diferents estratègies econòmiques per fer front als reptes de la ruralitat des dels petits municipis, la generació de noves activitats econòmiques, de noves oportunitats de negoci que arrelin a la població local, centrant-se en la retenció de jovent i la atracció del talent:
Posar fre a l’èxode juvenil amb eines innovadores de retenció del jovent i del seu talent en benefici d’iniciatives empresarials que arrelin en entorns rurals:
·Economia creativa
·Economia circular
·Economia social i solidària

Ponència
Format
Vídeo
Recurs

El Vídeo recull informació sobre nous enfocaments i diferents estratègies econòmiques per fer front als reptes de la ruralitat des dels petits municipis, la generació de noves activitats econòmiques, de noves oportunitats de negoci que arrelin a la població local, centrant-se en:
·Mantenir els serveis clau per assegurar el benestar de les persones d’entorns rurals com una estratègia per generar activitat econòmica local
·Habitatge, comerç, escola, assistència sanitària, transport
·Economia social i solidària. Economia col·laborativa

Ponència
Format
Vídeo
Recurs

El Vídeo recull informació sobre el Pacte local d’innovació verda i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, explicat per Joan Frígols, expert en Polítiques Públiques i Transformació Social.
Posa l’accent en l’Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. La col·laboració entre governs locals i regionals, la promoció d’aliances entre les diferents instàncies institucionals i la contribució de la ciutadania.

Ponència
Format
Vídeo
Recurs

El Vídeo recull informació sobre el sociograma com a eina per identificar i dinamitzar els agents clau per a la innovació verda, explicat per Xavier Sabaté, ambientòleg i soci fundador d’Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social i co-autor de la “Guia de branding territorial per als ens locals. Estratègies de marca territori” de la Diputació de Barcelona.
Posa l’accent en la participació i la creació d’un ecosistema col·laboratiu d’innovació, i en l’eina del sociograma per a la identificació dels agents clau per a la innovació i la dinamització del teixit econòmic i social.
(Col·lecció Càpsules formatives Innovació verda)

Ponència
Format
Vídeo
Recurs

El Vídeo recull informació sobre el concepte d’innovació i els laboratoris ciutadans per desplegar la innovació verda a la ciutat, explicat per Jordi Romero-Lengua, ambientòleg, tècnic d’innovació i soci fundador d’Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social i co-autor de la “Guia de branding territorial per als ens locals. Estratègies de marca territori” de la Diputació de Barcelona. Responsable del Living lab de Salut i Benestar vinculat al PECT d’Envelliment Actiu i Saludable i Dependència del Garraf
Posa l’accent en la innovació verda a través dels labs: estructura i funcionament.

Ponència
Format
Vídeo
Recurs

El Vídeo recull informació sobre el panorama internacional de la innovació verda i consells per a endinsar-s’hi, explicat per Jordi Pietx, expert en innovació socioambiental i estratègies relacionals, treball en xarxa, finançament, impuls de projectes internacionals i formació.
Les prioritats fixades en el Pacte Verd Europeu, l’estratègia de creixement de la Unió, que situa la implicació social a l’epicentre de les polítiques econòmiques de la Unió Europea.

Ponència
Format
Vídeo
Recurs

La guia destaca la importància de fer una bona diagnosi territorial i aporta pautes per orientar la seva redacció en el marc de la planificació estratègica. Conté un apartat dedicat a la informació i el coneixement en la planificació pública, on es repassa l'evolució dels instruments de presa de decisions i l'aportació dels observatoris locals. En un altre apartat s'explica què és la diagnosi territorial, des de les dades a l'acció, donant resposta a preguntes com el què, el per què i el quan de les diagnosis. També es presenten oportunitats per a la millora de la planificació des de la diagnosi.
El document enumera i explica 10 criteris per redactar una diagnosi territorial, que duen des dels actors i els prejudicis existents a les eines avançades de comunicació.
En un sentit més tècnic la guia presenta fins a sis eines i mètodes d'aplicació a les entitats locals i dedica també un apartat als sistemes de suport a la planificació: sistemes d'informació, models de previsió i models d'avaluació.
En conjunt, destaca la necessària sistematització de la pràctica d’anàlisi i diagnosi territorial, per mitjà d’eines avançades i dispositius dinàmics com els observatoris de desenvolupament econòmic, per esdevenir un veritable suport al reconeixement entre actors, debat d'alternatives i presa de decisions.
Col·lecció: Guies metodològiques per a la planificació estratègica

Guia de projecte o servei
Format
Material descarregable
Recurs

La guia és una eina de governança participativa pensada per cobrir el buit que hi ha a casa nostra entre el pensament estratègic i els marcs de comunicació. El nexe d'unió són els valors, i el brànding es converteix en un procés per dotar els territoris de significats.
La guia reflexiona primer sobre la marca com un art. Aborda tot seguit diferents tipus de marca territorial (de territori, turístiques, de ciutat, de producte, etc.) i presenta els objectius estratègics del brànding així com els seus beneficis i riscos. Els darrers capítols es dediquen a la participació, la comunicació i l’avaluació. A més, el document ofereix els aspectes clau per gestionar una marca de territori, un glossari i bibliografia de referència.
Un aspecte destacat de la guia és que inclou 13 estudis de cas, cadascun amb una fitxa descriptiva: Barcelona és molt més, Galicia Calidade, Medellín, Provence, Slow City...

Guia de projecte o servei
Format
Material descarregable
Recurs

La guia tracta sobre les qüestions clau en matèria comunicativa que cal considerar durant la redacció i implementació d’un pla estratègic. Comunicar, en el processos de planificació estratègica, és un conjunt d’accions orientades a informar, regular la participació, generar adhesions i compromisos personals i institucionals, i activar el desenvolupament territorial, de forma ordenada, continuada i perdurable.
El document ofereix les pautes bàsiques per elaborar un pla de comunicació en el marc d’un pla estratègic.
Col·lecció: Guies metodològiques per a la planificació estratègica

Guia de projecte o servei
Format
Material descarregable
Recurs

La guia ofereix una reflexió sobre les relacions entre la gestió pública i la planificació estratègica. Es referencia la planificació estratègica com una eina per pensar en un entorn incert. A partir d’aquí se situen els límits de la nova gestió pública i les promeses incomplertes de la planificació estratègica. Aleshores, la complexitat, la intel·ligència, les xarxes i la transversalitat apareixen com a elements clau que es desenvolupen des d’un punt de vista conceptual i aplicat a les administracions locals.
Col·lecció: Guies metodològiques per a la planificació estratègica

Guia de projecte o servei
Format
Material descarregable
Acció formativa

Objectiu general:
. Obtenir conceptes i recursos d'utilitat per a la planificació estratègica dels territoris en clau prospectiva.
. Disposar d’elements per a comprendre i anticipar la complexitat.
. Millorar la capacitat de conducció de les estratègies territorials.

Objectius específics:
. Debatre la relació entre planificació i prospectiva.
. Conèixer eines bàsiques de prospectiva per al desenvolupament local.
. Analitzar models prospectius per a pobles, ciutats i territoris que puguin ser d'interès per als municipis.

Presencial + en línia
Durada
25,0 h
Acció formativa

Objectiu general:
Explorar la relació entre la indústria i la gestió del paisatge a escala local, com a motors de desenvolupament.

Objectius específics:
. Enfortir la idea del paisatge com a factor de desenvolupament econòmic local.
. Debatre les implicacions territorials de la nova indústria.
. Conèixer la importància i potencialitats del paisatge en la localització i dinàmica industrial als territoris.
. Generar criteris que contribueixin a la qualitat territorial i valor de la indústria.
. Construir eines projectuals per a la intervenció territorial a nivell local.

Videoformació + en línia
Durada
7,0 h
Acció formativa

Objectiu general:
Fiançar conceptes relatius a la gestió de projectes.

Objectius específics:

Repassar i reforçar els coneixements tècnics sobre:
. Eines de diagnosi i anàlisi.
. Eines de creativitat i innovació per a projectes.
. Disseny d’indicadors i de sistemes d’avaluació.
. Planificació eficient amb suport informàtic.

En línia
Durada
2,0 h
Acció formativa

Objectiu general:
Donar a conèixer les comunitats energètiques locals entre els serveis de promoció econòmica de la província com a figures innovadores de la cadena de valor del sector energètic per promoure la transició energètica i la millora de la competitivitat territorial.
Objectius específics:
. Conèixer com els serveis de promoció econòmica local poden contribuir en la creació de comunitats energètiques locals.
. Entendre què és una comunitat energètica local.
. Entendre les diferents formes d’organització de les comunitats energètiques locals.
. Identificar els aspectes legals, organitzatius, econòmics o altres que poden actuar com a barreres o com a impulsors.
. Transferir el coneixement d’altres experiències ja en funcionament.

Videoformació + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa

Objectiu general:
Capacitar a l'alumne per carregar i gestionar a la plataforma BI dades obtingudes de diferents fonts.

Objectiu específic:
Realitzar a través de la creació de consultes i funcions DAX anàlisis complexes de dades ja sigui en taules o gràfics visuals utilitzant panells interactius creats de forma fàcil, ràpida i senzilla.

Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa

Objectiu general:
Millorar les habilitats planificadores i aconseguir propostes de projectes estratègics més ben aterrades i amb una planificació temporal i econòmica fiable.

Objectius específics:
. Aprendre a utilitzar un programari informàtic de planificació i, alhora, emprar-lo per aprofundir en les tècniques fonamentals de planificació i seguiment de projectes.

Videoformació + en línia
Durada
14,0 h
Acció formativa

Objectiu general:
. Adquirir coneixements i habilitats per posar en marxa processos de planificació estratègica per al desenvolupament econòmic local.

Objectius específics:
. Disposar de criteris d’organització i de gestió d’un esquema de planificació estratègica.
. Abordar plantejaments innovadors pel que fa a la participació públic-privada-ciutadana al pla estratègic.
. Reflexionar sobre el paisatge i patrimoni con a eines d’innovació local definides en clau estratègica i a partir del seu paper catalitzador d’estratègies transversals urbanes i territorials.
. Conèixer experiències i bones pràctiques de plans estratègics.
. Elaborar un projecte relacionat amb els processos de planificació estratègica per al desenvolupament territorial.

Videoformació + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa

Objectiu general:
Obtenir eines per desenvolupar alguns sectors estratègics de l’ESS que contribueixin al desenvolupament local, en el marc del compliment dels objectius de l’Agenda 2030 i de fer front a l’emergència ecològica.
Objectius específics:
Debatre sobre quin és el context general i la situació de l’ESS, i quins els objectius, que ens fan considerar una activitat o sector econòmic com a estratègic per a l’ESS.
Conèixer quina és la presència de l'ESS en:
. la cadena de valor alimentària, bones pràctiques, problemes, reptes i noves línies d’actuació.
. l’economia de les cures i els serveis d’atenció a les persones, bones pràctiques, problemes, reptes i noves línies d’actuació.
. les ecoactivitats (economia circular, energies renovables, preservació del paisatge, bioconstrucció...), bones pràctiques, problemes, reptes i noves línies d’actuació.
. els sectors cultural i comunicatiu, bones pràctiques, problemes, reptes i noves línies d’actuació.
Aplicar els coneixements adquirits al llarg del curs mitjançant l'elaboració d'un treball del relacionat amb els objectius del curs.

Presencial + videoformació + en línia
Durada
25,0 h
Acció formativa

Objectiu general:
Presentar un marc conceptual, les metodologies participatives i els casos de referència per elaborar projectes de desenvolupament local sostenible a través de la memòria oral i el patrimoni immaterial.

Objectius específics:
─ Reconèixer la memòria oral i el patrimoni immaterial com a elements catalitzadors del desenvolupament local.
─ Presentar metodologies de participació i implicació col·lectives.
─ Oferir exemples de projectes i debatre la seva aplicabilitat
─ Elaborar un projecte per ser desenvolupat al territori de les persones participants.

Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

Donar coneixements i tècniques específiques als responsables de l'organització de les fires, que els permetin gestionar amb eficàcia l'organització d'aquest tipus d'esdeveniments, fent que aquests aconsegueixin els objectius i resultats esperats; fer-los capaços de detectar tendències i oportunitats per millorar i modernitzar les fires locals existents o per crear-ne de noves.
- Objectius específics:
Impulsar un procés de reflexió i anàlisi sobre l'estratègia de comunicació de les fires.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

. Conèixer què és l’ESS (definició, història, característiques, formes jurídiques, sectors d’activitat, situació i perspectives...), recursos per aprofundir-hi i actors més rellevants.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

Objectiu general:
. Conèixer el funcionament del programari lliure R i els mètodes i eines que es fan servir per baixar dades del web i extreure'n la informació desitjada.

Objectius específics:
. Estar familiaritzats amb les principals tecnologies per tractar la informació guardada al web.
. Ser capaços de reconèixer diferents formats utilitzats per emmagatzemar informació.
. Saber com extreure la informació donats aquests formats usant paquets d'R específics.

Presencial
Durada
24,0 h
Acció formativa

Objectiu general:
-Analitzar i debatre les dimensions i indicadors del desenvolupament econòmic local als municipis rurals.
Objectius específics:
. Presentar indicadors associats a les diferents dimensions del desenvolupament econòmic local als municipis rurals.
. Conèixer les principals eines de mesura del desenvolupament econòmic local a escala municipal.
. Identificar els factors i debatre la “performance” del desenvolupament als municipis petits.

Videoformació
Durada
2,0 h