Projectes estratègics de desenvolupament econòmic local
Definició

Analitzar, planificar i definir el conjunt d’estratègies, actuacions, projectes i programes orientats a enfortir les economies locals amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones a partir d’un desenvolupament econòmic sostenible estretament lligat a un àmbit territorial local determinat, avaluant els seus resultats.

La competencia implica ...
Desenvolupament econòmic local: Marc conceptual, característiques, factors, actors, recursos, rols de les entitats locals. Models, estratègies i tendències. Línies d’actuació, projectes, metodologies i eines. Programes, organització, models de gestió i models de cooperació pública-privada. Tècniques de planificació estratègica i operativa. Definició i projecció de marques territorials. Estratègies innovadores i estratègies d’innovació. Programes comunitaris, estatals, autonòmics i locals de desenvolupament econòmic local: estratègies, objectius i finançament. Tècniques d’anàlisi i representació de dades, elaboració, tractament, prospectiva i difusió de la informació estadística i socioeconòmica derivada del desenvolupament econòmic local.

49 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2853.jpg

El document recull el balanç de deu anys de polítiques locals d’Economia Social i Solidària, i planteja quins són els reptes de futur a escala municipal en aquest àmbit. Aquesta és una obra d’autor i, a la vegada, elaborada de forma col·laborativa de persones que des de les entitats locals treballen per donar suport a l’economia social i solidària i representants d’entitats de l’ecosistema de l’economia social i solidària al territori.

Tipus de recurs
Informe
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2163.jpg

La guia destaca la importància de fer una bona diagnosi territorial i aporta pautes per orientar la seva redacció en el marc de la planificació estratègica. Conté un apartat dedicat a la informació i el coneixement en la planificació pública, on es repassa l'evolució dels instruments de presa de decisions i l'aportació dels observatoris locals. En un altre apartat s'explica què és la diagnosi territorial, des de les dades a l'acció, donant resposta a preguntes com el què, el per què i el quan de les diagnosis. També es presenten oportunitats per a la millora de la planificació des de la diagnosi.
El document enumera i explica 10 criteris per redactar una diagnosi territorial, que duen des dels actors i els prejudicis existents a les eines avançades de comunicació.
En un sentit més tècnic la guia presenta fins a sis eines i mètodes d'aplicació a les entitats locals i dedica també un apartat als sistemes de suport a la planificació: sistemes d'informació, models de previsió i models d'avaluació.
En conjunt, destaca la necessària sistematització de la pràctica d’anàlisi i diagnosi territorial, per mitjà d’eines avançades i dispositius dinàmics com els observatoris de desenvolupament econòmic, per esdevenir un veritable suport al reconeixement entre actors, debat d'alternatives i presa de decisions.
Col·lecció: Guies metodològiques per a la planificació estratègica

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2343.jpg

El Vídeo recull informació sobre nous enfocaments i diferents estratègies econòmiques per fer front als reptes de la ruralitat des dels petits municipis, la generació de noves activitats econòmiques, de noves oportunitats de negoci que arrelin a la població local, centrant-se en la digitalització al món rural:
·Fomentar una cultura i una economia digital en un context de ruralitat com a oportunitat per generació d’ocupació
·Coworking, plataformes de comercialització online, infraestructures i tecnologies

Col·lecció
Les noves economies a la ruralitat. Estratègies enfront el despoblament
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2734.jpg

El document recull disset consideracions sobre el paper que té i que pot tenir l’Economia Social i Solidària en la localització i consecució dels objectius marcats en l’Agenda 2030 aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides des de l’escala territorial local, així com dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que es deriven d’aquesta. Aquesta és una obra d’autor i, a la vegada, elaborada de forma col·laborativa de persones que des de les entitats locals treballen per donar suport a l’economia social i solidària, i representants d’entitats de l’ecosistema de l’economia social i solidària al territori.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2705.jpg

Aquesta publicació té per objectiu facilitar al món local una caixa d’eines completa de polítiques públiques d’economia social i solidària que serveixi per intervenir en una realitat social i territorial diversa. El treball extreu aprenentatges de la feina feta pels ajuntaments amb les comunitats locals en aquest període, i incorpora una mirada cap al futur. S’elabora una tipologia de polítiques públiques i es proposen uns criteris generals per posar-les en marxa.

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2345.jpg

El Vídeo recull informació sobre el Pacte local d’innovació verda i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, explicat per Joan Frígols, expert en Polítiques Públiques i Transformació Social.
Posa l’accent en l’Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. La col·laboració entre governs locals i regionals, la promoció d’aliances entre les diferents instàncies institucionals i la contribució de la ciutadania.

Col·lecció
Innovació verda i transició ecològica
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2346.jpg

El Vídeo recull informació sobre el sociograma com a eina per identificar i dinamitzar els agents clau per a la innovació verda, explicat per Xavier Sabaté, ambientòleg i soci fundador d’Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social i co-autor de la “Guia de branding territorial per als ens locals. Estratègies de marca territori” de la Diputació de Barcelona.
Posa l’accent en la participació i la creació d’un ecosistema col·laboratiu d’innovació, i en l’eina del sociograma per a la identificació dels agents clau per a la innovació i la dinamització del teixit econòmic i social.
(Col·lecció Càpsules formatives Innovació verda)

Col·lecció
Innovació verda i transició ecològica
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2340.jpg

El Vídeo recull informació sobre nous enfocaments i diferents estratègies econòmiques per fer front als reptes de la ruralitat des dels petits municipis, la generació de noves activitats econòmiques, de noves oportunitats de negoci que arrelin a la població local, centrant-se en l’emprenedoria femenina a la ruralitat:
·L’emprenedoria femenina per generar ocupació de qualitat entre el col·lectiu de dones en un context rural
·Economia feminista i cooperativa

Col·lecció
Les noves economies a la ruralitat. Estratègies enfront el despoblament
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2339.jpg
Títol

El Vídeo recull informació sobre nous enfocaments i diferents estratègies econòmiques per fer front als reptes de la ruralitat des dels petits municipis, la generació de noves activitats econòmiques, de noves oportunitats de negoci que arrelin a la població local, centrant-se en l’envelliment de la població:
·Situació demogràfica del món rural català
·L’envelliment com a oportunitat de creació d’ocupació
·Nous serveis de proximitat per a la gent gran
·Dignificació de les tasques reproductives i de cura
·Economia silver, economia de les cures i economia social i solidària

Col·lecció
Les noves economies a la ruralitat. Estratègies enfront el despoblament
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2347.jpg

El Vídeo recull informació sobre el concepte d’innovació i els laboratoris ciutadans per desplegar la innovació verda a la ciutat, explicat per Jordi Romero-Lengua, ambientòleg, tècnic d’innovació i soci fundador d’Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social i co-autor de la “Guia de branding territorial per als ens locals. Estratègies de marca territori” de la Diputació de Barcelona. Responsable del Living lab de Salut i Benestar vinculat al PECT d’Envelliment Actiu i Saludable i Dependència del Garraf
Posa l’accent en la innovació verda a través dels labs: estructura i funcionament.

Col·lecció
Innovació verda i transició ecològica
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2160.jpg

La guia és una eina de governança participativa pensada per cobrir el buit que hi ha a casa nostra entre el pensament estratègic i els marcs de comunicació. El nexe d'unió són els valors, i el brànding es converteix en un procés per dotar els territoris de significats.
La guia reflexiona primer sobre la marca com un art. Aborda tot seguit diferents tipus de marca territorial (de territori, turístiques, de ciutat, de producte, etc.) i presenta els objectius estratègics del brànding així com els seus beneficis i riscos. Els darrers capítols es dediquen a la participació, la comunicació i l’avaluació. A més, el document ofereix els aspectes clau per gestionar una marca de territori, un glossari i bibliografia de referència.
Un aspecte destacat de la guia és que inclou 13 estudis de cas, cadascun amb una fitxa descriptiva: Barcelona és molt més, Galicia Calidade, Medellín, Provence, Slow City...

Col·lecció
Les noves economies a la ruralitat. Estratègies enfront el despoblament
Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2161.jpg

La guia tracta sobre les qüestions clau en matèria comunicativa que cal considerar durant la redacció i implementació d’un pla estratègic. Comunicar, en el processos de planificació estratègica, és un conjunt d’accions orientades a informar, regular la participació, generar adhesions i compromisos personals i institucionals, i activar el desenvolupament territorial, de forma ordenada, continuada i perdurable.
El document ofereix les pautes bàsiques per elaborar un pla de comunicació en el marc d’un pla estratègic.
Col·lecció: Guies metodològiques per a la planificació estratègica

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2162.jpg

La guia ofereix una reflexió sobre les relacions entre la gestió pública i la planificació estratègica. Es referencia la planificació estratègica com una eina per pensar en un entorn incert. A partir d’aquí se situen els límits de la nova gestió pública i les promeses incomplertes de la planificació estratègica. Aleshores, la complexitat, la intel·ligència, les xarxes i la transversalitat apareixen com a elements clau que es desenvolupen des d’un punt de vista conceptual i aplicat a les administracions locals.
Col·lecció: Guies metodològiques per a la planificació estratègica

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2503.jpg

Aquesta guia té per objectiu identificar què és la innovació verda i com, des de la promoció econòmica local, és poden incentivar noves activitats econòmiques locals vinculades a l'energia local, l'economia circular, la mobilitat sostenible, la regeneració urbana, o als serveis ecosistèmics. Per fer-ho es proposen prototipar nous dispositius de promoció econòmica.

Col·lecció
Innovació verda i transició ecològica
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2344.jpg

El Vídeo recull informació sobre el panorama internacional de la innovació verda i consells per a endinsar-s’hi, explicat per Jordi Pietx, expert en innovació socioambiental i estratègies relacionals, treball en xarxa, finançament, impuls de projectes internacionals i formació.
Les prioritats fixades en el Pacte Verd Europeu, l’estratègia de creixement de la Unió, que situa la implicació social a l’epicentre de les polítiques econòmiques de la Unió Europea.

Col·lecció
Innovació verda i transició ecològica
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2341.jpg

El Vídeo recull informació sobre nous enfocaments i diferents estratègies econòmiques per fer front als reptes de la ruralitat des dels petits municipis, la generació de noves activitats econòmiques, de noves oportunitats de negoci que arrelin a la població local, centrant-se en la retenció de jovent i la atracció del talent:
Posar fre a l’èxode juvenil amb eines innovadores de retenció del jovent i del seu talent en benefici d’iniciatives empresarials que arrelin en entorns rurals:
·Economia creativa
·Economia circular
·Economia social i solidària

Col·lecció
Les noves economies a la ruralitat. Estratègies enfront el despoblament
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2342.jpg

El Vídeo recull informació sobre nous enfocaments i diferents estratègies econòmiques per fer front als reptes de la ruralitat des dels petits municipis, la generació de noves activitats econòmiques, de noves oportunitats de negoci que arrelin a la població local, centrant-se en:
·Mantenir els serveis clau per assegurar el benestar de les persones d’entorns rurals com una estratègia per generar activitat econòmica local
·Habitatge, comerç, escola, assistència sanitària, transport
·Economia social i solidària. Economia col·laborativa

Col·lecció
Les noves economies a la ruralitat. Estratègies enfront el despoblament
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2735.jpg

El document recull tretze consideracions sobre la dimensió territorial de l’economia social i solidària, la seva vinculació al territori, i com contribueix en el desenvolupament local d’aquest mateix territori, ja sigui urbà o rural. Aquesta és una obra d’autor i, a la vegada, elaborada de forma col·laborativa de persones que des de les entitats locals treballen per donar suport a l’economia social i solidària, i representants d’entitats de l’ecosistema de l’economia social i solidària al territori.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Adquirir conceptes i metodologies per interpretar la funció territorial i identificar les especificitats territorials que incideixen en el desenvolupament local. Això inclou l'anàlisi dels factors territorials que influeixen en el desenvolupament, com els usos i valor del sòl, l'accessibilitat als mercats i infraestructures, així com l'avaluació de la mobilitat.
Objectius específics:
-Conèixer les diferents fonts d'informació estadística i la seva disponibilitat a nivell local.
-Identificar els proveïdors d'informació i comprendre el Pla Estadístic de Catalunya.
-Familiaritzar-se amb les classificacions estadístiques utilitzades en l'anàlisi de dades.
-Entendre la funció i la presentació de la xarxa d'observatoris i l'eina HERMES.
-Entendre els conceptes, indicadors i tècniques per a la interpretació del règim urbanístic del sòl i els aspectes relacionats amb el mercat immobiliari, i els conceptes i indicadors relacionats amb els polígons d'activitat econòmica (PAE).
-Conèixer els conceptes relacionats amb la mobilitat i l’accessibilitat als mercats i infraestructures.
-Conèixer eines en línia per representar informació territorial i georeferenciada.
-Tenir nocions bàsiques de les metodologies per a la determinació de les especificitats territorials i exposar l'ús d'índex sintètics com a exemples d'avaluació territorial pel desenvolupament local.

Canal
Presencial + en línia
Durada
7,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Adquirir coneixements i habilitats per comprendre i interpretar les fonts d'informació estadística disponibles a nivell local, així com analitzar els indicadors macroeconòmics relacionats amb el comportament econòmic dels territoris.
Objectius específics:
-Conèixer les diferents fonts d'informació estadística i la seva disponibilitat a nivell local; -Identificar els proveïdors d'informació i comprendre el Pla Estadístic de Catalunya.
-Familiaritzar-se amb les classificacions estadístiques utilitzades en l'anàlisi de dades.
-Entendre la funció i la presentació de la xarxa d'observatoris i l'eina HERMES.
-Analitzar els indicadors clau relacionats amb el comportament econòmic dels territoris i aprendre a interpretar-los.
-Realitzar activitats pràctiques en grup per analitzar indicadors macroeconòmics de diferents àmbits territorials.
-Utilitzar visualitzacions per interpretar les relacions entre les diferents magnituds econòmiques.
-Calcular i interpretar indicadors de concentració o localització productiva i de diversificació.
-Realitzar activitats pràctiques per calcular i representar en mapes el grau de concentració sectorial comarcal i la diversificació dels municipis/comarques.
-Comprendre les agrupacions espacials amb concentracions geogràfiques d'activitats.

Canal
Presencial + en línia
Durada
7,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer la situació actual i perspectives de futur de la planificació estratègica urbana i territorial.
Conèixer eines emergents de planificació i acció estratègica.
Debatre les escales de la planificació estratègica local i encaix de les estratègies als territoris des d’una òptica multinivell.
Participar en un espai de diàleg i debat entre els responsables i tècnics dels plans estratègics locals.
Elaborar una proposta de treball basada un document estratègic.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
40,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Millorar els sistemes d’avaluació de projectes assegurant la consecució (o no) dels objectius.

Objectius específics:
. Repassar i reforçar els coneixements tècnics sobre avaluació.
. Aprendre les estratègies per sortejar els errors i obstacles més habituals.
. Conèixer i aplicar les tècniques de disseny de sistemes d’avaluació més confiables.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
11,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Contextualitzar la gestió de projectes estratègics i obtenir una visió completa i inclusiva al respecte de la gestió de projectes, millorant l'eficàcia en la diagnosi d'escenaris i territoris per poder formular propostes de projectes estratègics, així com el grau d'innovació de les propostes d'aquests projectes.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Contextualitzar la gestió de projectes estratègics i obtenir una visió completa i inclusiva al respecte de la gestió de projectes, millorant l'eficàcia en la diagnosi d'escenaris i territoris per poder formular propostes de projectes estratègics, així com el grau d'innovació de les propostes d'aquests projectes.

Canal
Presencial + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Conèixer referències inspiradores de bones pràctiques de transformació estratègica al món rural.
Objectius específics:
-Identificar eines, recursos, serveis i estratègies que afavoreixen la transformació planificada dels entorns rurals.
-Identificar quins ingredients són claus per considerar una bona practica en planificació estratègica que tingui caràcter de replicabilitat i transferència a altres territoris rurals.
-Conèixer casos d’experiències referents en planificació estratègica en entorns rurals.
-Afavorir la reflexió compartida entre l’alumnat participant al curs, així com el treball en xarxa i la cocreació d’idees i projectes compartits.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Emmarcar jurídicament l’àmbit competencial de les entitats locals territorials en relació al desenvolupament econòmic.
. Disposar d'informació dels casos d’aplicació real de competències dels ens locals a l'actualitat.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Conèixer els fonaments teòrics i els aspectes aplicats a la pràctica professional relacionada amb el paisatge i el patrimoni per al desenvolupament econòmic local, com a eines d’innovació territorial en l'escala local.
Objectius específics:
. Conèixer les relacions i les estratègies d'intervenció i gestió del paisatge i el patrimoni en l’escala local a partir de criteris de sostenibilitat, innovació i creativitat.
. Obtenir eines per a la creació d'una nova agenda per a les polítiques locals a partir de la identificació, posada en valor i gestió dels elements paisatgístics i patrimonials amb importants potencials pel que fa al desenvolupament econòmic local.
. Elaborar un projecte de posada en valor d’elements paisatgístics i patrimonials en l’escala local.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Fer una reflexió conjunta, sobre les novetats (metodologies, bones pràctiques, teories I aplicacions) aparegudes en els darrers anys a nivell internacional i la urgència d’adaptar-se tant a escenaris cada vegada més complexos com a necessitats canviants de la ciutadania, l’empresa i el territori.
Objectius específics:
-Conèixer la situació actual i perspectives de futur de les estratègies econòmiques i el desenvolupament econòmic local.
-Presentar eines, metodologies i casos recents de projectes i polítiques per al desenvolupament econòmic local, amb una perspectiva internacional.
-Analitzar les interactions, reforços, compatibilitats i incompatibilitats entre les polítiques econòmiques i altres accions municipals per avançar en intervencions locals més integrades.
-Generar aprenentatges sobre els mecanismes d’implementació, avaluació i seguiment de les polítiques de desenvolupament local.
-Facilitar un espai de diàleg i debat als responsables i tècnics de desenvolupament econòmic local.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
40,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Promoure nous perfils professionals en l’àmbit del desenvolupament econòmic local que activin la innovació verda en general, i la simbiosi industrial i economia circular en particular com a eixos de desenvolupament econòmic.
Objectius específics:
-Definir el rol de facilitador/a industrial en l’àmbit dels ens locals per activar els eixos estratègics.
-Dotar de coneixements sobre simbiosi industrial al personal tècnic de promoció econòmica perquè esdevinguin persones facilitadores industrials de referència en el seu territori.
-Transferir coneixements d’altres experiències ja en funcionament.
-Dissenyar un servei de promoció econòmica enfocat a la simbiosi industrial: objectius a assolir, funcions i activitats a realitzar, instruments de gestió, jurídics i econòmics, entre altres.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
18,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Adquirir coneixements, tènciques i habilitats per analitzar i interpretar el comportament econòmic dels territoris, amb un enfocament especial en el teixit empresarial i el comportament econòmic dels sectors locals.
Objectius específics:
-Conèixer les diferents fonts d'informació estadística i la seva disponibilitat a nivell local.
-Identificar els proveïdors d'informació i comprendre el Pla Estadístic de Catalunya.
-Familiaritzar-se amb les classificacions estadístiques utilitzades en l'anàlisi de dades.
-Entendre la funció i la presentació de la xarxa d'observatoris i l'eina HERMES.
-Explicar els criteris de classificació dels sectors claus de l'economia local, els indicadors i tècniques per analitzar les activitats clau de l'economia local i el comportament sectorial.
-Utilitzar la informació existent sobre el teixit empresarial, com ara societats creades, empreses tractores, comptes de resultats i balanços, geolocalització d'activitats, exportacions i dimensió empresarial.
-Aanalitzar els diferents segments empresarials del seu àmbit territorial i comprendre el seu pes relatiu, impacte i resiliència en l'economia local.
-Saber els indicadors clau per avaluar la concentració empresarial i les dinàmiques sectorials, i com construir sèries temporals i realitzar descomposicions sectorials de la variació de l'ocupació/PIB.
-Familiaritzar amb la tècnica Shift-Share i aplicar-la en l'anàlisi de l'economia del seu àmbit territorial.

Canal
Presencial + en línia
Durada
7,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Obtenir les bases conceptuals del desenvolupament econòmic local i conèixer els aspectes aplicats de la pràctica professional.

Objectius específics:
. Conèixer l’agenda i els principals models de desenvolupament econòmic local.
. Obtenir una visió del mapa d’agents que intervenen als territoris.
. Aprofundir en els àmbits sectorials de la política econòmica local: teixit productiu, mercat de treball, estratègies, turisme i comerç.
. Reflexionar sobre els grans reptes en clau local i els eixos estratègics d’intervenció.
. Elaborar un projecte de desenvolupament econòmic local aplicat a l’entitat local.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
25,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
-Tractar la informació generada des del desenvolupament econòmic utilitzant l'estadística descriptiva.
Objectius específics:
. Obtenir una visió pràctica de l’estadística descriptiva per aplicar-la al tractament i presentació de les dades del desenvolupament econòmic.
. Saber analitzar sèries temporals i regressió lineals.
. Conèixer i saber treballar amb l’estadística no paramètrica.

Canal
Presencial + en línia
Durada
25,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Explorar la relació entre la Nova Bauhaus Europea i la gestió del paisatge a escala local, en termes de desenvolupament econòmic local i la creació d’oportunitats econòmiques i d’ocupació.
Objectius específics:
-Comprendre els principis fonamentals de la Nova Bauhaus Europea: i com es relacionen amb el desenvolupament econòmic local i la gestió del paisatge.
-Explorar exemples pràctics d'iniciatives de Bauhaus a nivell local i regional i com han tingut un impacte positiu en la comunitat i l'entorn.
-Fomentar la creativitat i la col·laboració mitjançant treballs pràctics que permetin als participants aplicar els conceptes apresos a situacions concretes.
-Generar eines de disseny de polítiques públiques que es concretaran per mitjà de projectes aplicables als territoris de les persones participants.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

.-Reconèixer les plantes oblidades i la seva importància a les diverses geografies de la província de Barcelona.
.-Presentar una mostra il·lustrativa de les plantes oblidades dels territoris i els processos de recuperació més significatius.
.-Generar criteris que, des d'una perspectiva crítica, contribueixin a millorar les polítiques públiques locals.
.-Construir eines projectuals per a la intervenció territorial a nivell local.

Canal
Presencial + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

.-Reconèixer el paper del paisatge com a eina de desenvolupament.
.-Sensibilitzar de la importància creixent de l’economia de l’atenció i els seus impactes econòmics i socials.
.-Generar criteris que, des d'una perspectiva crítica, contribueixin a millorar les polítiques públiques locals.
.-Construir eines projectuals per a la intervenció territorial a nivell local.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Donar a conèixer les comunitats energètiques locals entre els serveis de promoció econòmica de la província com a figures innovadores de la cadena de valor del sector energètic per promoure la transició energètica i la millora de la competitivitat territorial.
Objectius específics:
. Conèixer com els serveis de promoció econòmica local poden contribuir en la creació de comunitats energètiques locals.
. Entendre què és una comunitat energètica local.
. Entendre les diferents formes d’organització de les comunitats energètiques locals.
. Identificar els aspectes legals, organitzatius, econòmics o altres que poden actuar com a barreres o com a impulsors.
. Transferir el coneixement d’altres experiències ja en funcionament.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Adquirir coneixements i habilitats per analitzar la participació i les característiques del mercat de treball, incloent indicadors clau i exemples d'anàlisi relacionats amb l'ocupació, l'atur, les qualificacions i altres aspectes rellevants del mercat laboral.
Objectius específics:
-Conèixer les diferents fonts d'informació estadística i la seva disponibilitat a nivell local.
-Identificar els proveïdors d'informació i comprendre el Pla Estadístic de Catalunya.
-Familiaritzar-se amb les classificacions estadístiques utilitzades en l'anàlisi de dades.
-Entendre la funció i la presentació de la xarxa d'observatoris i l'eina HERMES.
-Conèixer conceptes, indicadors i tècniques per analitzar el comportament del mercat laboral, incloent la participació en l'ocupació, l'evolució de la població activa i l'atur, així com altres indicadors rellevants.
-Calcular i interpretar els indicadors de participació en l'ocupació específics per a la seva comarca, així com per analitzar l'evolució de la població activa i l'atur.
-Famiiaritzar-se amb els conceptes i indicadors per caracteritzar la desocupació i altres aspectes relacionats, com els excedents laborals i altres indicadors de rellevància.
-Presentar i analitzar els indicadors relacionats amb el treball assalariat i autònom, la contractació, la sinistralitat i les relacions laborals.
-Famiiaritzar-se amb el concepte de mercat de qualificacions, indicadors i recursos disponibles, com el web "Treball per ocupacions".

Canal
Presencial + en línia
Durada
7,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Ampliar les capacitats i desenvolupaments de l'eina a nivell avançat per crear mètriques més complexes, models de dades més dinàmics i configuració d'opcions d'accés i de seguretat.

Canal
Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Saber carregar i gestionar a la plataforma BI dades obtingudes de diferents fonts.

A través de la creació de consultes i funcions DAX podrà realitzar anàlisis complexes d'aquestes dades ja sigui en taules o gràfics visuals utilitzant panells interactius creats de forma fàcil, ràpida i senzilla.

Canal
Videoformació
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Saber carregar i gestionar a la plataforma BI dades obtingudes de diferents fonts.
-Realitzar anàlisis complexes dades ja sigui en taules o gràfics visuals, a través de la creació de consultes i funcions DAX, utilitzant panells interactius creats de forma ràpida i senzilla.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Ampliar les capacitats i desenvolupaments ja adquirits anterriorment sobre l'eina PowerBI.

Crear mètriques més complexes, models de dades més dinàmics i configuració d'opcions d'accés i de seguretat.

Canal
Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Ampliar les capacitats i desenvolupaments ja adquirits anterriorment sobre l'eina Power BI.
Crear mètriques més complexes, models de dades més dinàmics i configuració d'opcions d'accés i de seguretat.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Millorar les habilitats planificadores i aconseguir propostes de projectes estratègics més ben aterrades i amb una planificació temporal i econòmica fiable.

Objectius específics:
. Aprendre a utilitzar un programari informàtic de planificació i, alhora, emprar-lo per aprofundir en les tècniques fonamentals de planificació i seguiment de projectes.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
11,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

.-Transferir coneixement de caire teòric i aplicat sobre l’ESS per posar-lo al servei dels ecosistemes locals.
.-Conèixer experiències de referència amb els seus punts forts i punts dèbil i elements de transferibilitat.

.-Generar xarxa entre les entitats locs.
.-Explorar temes nous donat l’elevat dinamisme de l’ESS i les economies transformadores en general.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Presentar un marc conceptual, les metodologies participatives i els casos de referència per elaborar projectes de desenvolupament local sostenible a través de la memòria oral i el patrimoni immaterial.

Objectius específics:
─ Reconèixer la memòria oral i el patrimoni immaterial com a elements catalitzadors del desenvolupament local.
─ Presentar metodologies de participació i implicació col·lectives.
─ Oferir exemples de projectes i debatre la seva aplicabilitat
─ Elaborar un projecte per ser desenvolupat al territori de les persones participants.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Aplicar la metodologia àgil en els projectes de desenvolupament econòmic local. Objectius específics:

-Entendre quines són les bases de les metodologies àgs.
-Assimilar els valors i principis de l'agilitat.
-Conèixer les diferents modalitats de metodologies àgils (Scrum, Kanban, Scrumban, etc.).
-Conèixer els rols (scrum màster, product owner, etc.), esdeveniments (esprints, retrospectives, daily meetings, etc.) i artefactes (pila de producte, pila de l'esprint, increment, etc.) de les metodologies àgils.
-Saber gestionar projectes àgils en entorns de DEL.
-Saber encarnar qualsevol dels rols habituals en Scrum.
-Conèixer els criteris per decidir aplicar mètodes àgils en els projectes de DEL.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar coneixements i tècniques específiques als responsables de l'organització de les fires, que els permetin gestionar amb eficàcia l'organització d'aquest tipus d'esdeveniments, fent que aquests aconsegueixin els objectius i resultats esperats; fer-los capaços de detectar tendències i oportunitats per millorar i modernitzar les fires locals existents o per crear-ne de noves.
- Objectius específics:
Impulsar un procés de reflexió i anàlisi sobre l'estratègia de comunicació de les fires.

Canal
Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer què és l’ESS (definició, història, característiques, formes jurídiques, sectors d’activitat, situació i perspectives...), recursos per aprofundir-hi i actors més rellevants.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Compartir projectes de les entitats locals (en incubació, en execució o ja acabats) per tal de transferir les iniciatives, generar aprenentatges i obtenir un retorn des de visions externes.
.-Presentar temes d'actualitat o eines d’interès.
.-Generar coneixences i sinergies entre les entitats locals.
.-Realitzar una reflexió compartida i debat en línia del qual en deriva un document col·laboratiu que es posa al servei de tothom.

Canal
Presencial + en línia
Durada
10,0 h