Protocol i relacions institucionals

5 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF1957.jpg

Els tractaments protocol·laris són títols de cortesia que es donen a una persona per la seva autoritat, càrrec o categoria social. El manual tracta els criteris d’ús i presenta una llista de càrrecs amb tractament protocol·lari a considerar en la redacció de textos administratius.   

Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2107.jpg

En aquest manual es revisen els conceptes legals, organitzatius i de planificació necessaris per poder portar a terme amb correcció actes públics oficials a les administracions locals.

Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2053.jpg

És un manual pensat com a eina de consulta per tenir punts de referència de situacions protocol·laries recorrents que es donen en l’Administració local. S’hi han reflectit una varietat d’actes característics que pretenen servir d’orientació per al personal dels ajuntaments.

Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Assimilar la normativa oficial, autonòmica i/o local de precedències. Analitzar el marc legal.
- Utilitzar estratègies per projectar la imatge de la corporació a través dels actes.
- Disposar de criteris per al muntatge de reunions, actes públics i banquets.
Establir una metodologia i planificació de treball.

Canal
Presencial + en línia
Durada
22,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer la normativa en ordenament, tractaments i precedències.
- Conèixer les eines de protocol social per aplicar en situacions empresarials i actes més habituals.
- Assimilar l’aplicació del protocol en situacions empresarials de la institució i utilitzar les estratègies en les relacions internes/externes de l’ àmbit professional.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h