Protocol i relacions institucionals

7 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Els tractaments protocol·laris són títols de cortesia que es donen a una persona per la seva autoritat, càrrec o categoria social. El manual tracta els criteris d’ús i presenta una llista de càrrecs amb tractament protocol·lari a considerar en la redacció de textos administratius.   

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Atenció protocol·lària
Recurs

En aquest manual es revisen els conceptes legals, organitzatius i de planificació necessaris per poder portar a terme amb correcció actes públics oficials a les administracions locals.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Atenció protocol·lària
Recurs

És un manual pensat com a eina de consulta per tenir punts de referència de situacions protocol·laries recorrents que es donen en l’Administració local. S’hi han reflectit una varietat d’actes característics que pretenen servir d’orientació per al personal dels ajuntaments.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Atenció protocol·lària
Acció formativa

- Assimilar la normativa oficial, autonòmica i/o local de precedències. Analitzar el marc legal.- Utilitzar estratègies per projectar la imatge de la corporació a través dels actes.- Disposar de criteris per al muntatge de reunions, actes públics i banquets.- Establir una metodologia i planificació de treball.

Presencial amb suport virtual
Durada
22,0 h
Acció formativa

- Establir i organitzar el protocol que cal seguir en l'organització d'un acte d'aquest tipus.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Conèixer les especificitats de l’organització de l’acte de Constitució d’un ajuntament i presa de possessió dels electes i elecció de l’alcalde o alcaldessa.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

- Conèixer la normativa en ordenament, tractaments i precedències.- Conèixer les eines de protocol social per aplicar en situacions empresarials i actes més habituals.- Assimilar l’aplicació del protocol en situacions empresarials de la institució i utilitzar les estratègies en les relacions internes/externes de l’ àmbit professional.

Presencial
Durada
8,0 h