Protocol i relacions institucionals
Definició

Organitzar i coordinar els actes oficials i institucionals, garantint el cumpliment del Reglament de protocol i el seguiment dels criteris protocol·laris i ceremonials escaients. Establir i mantenir des de la corporació unes adequades relacions tant externes (amb les entitats, les associacions municipals i la societat civil) com internes.

La competencia implica ...
Normativa reguladora del protocol aplicable a la corporació.
Organització d’actes oficials i institucionals.
Simbologia, reglament d’honors i distincions.
Atenció i acompanyament a visites externes.

9 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF1957.jpg

Els tractaments protocol·laris són títols de cortesia que es donen a una persona per la seva autoritat, càrrec o categoria social. El manual tracta els criteris d’ús i presenta una llista de càrrecs amb tractament protocol·lari a considerar en la redacció de textos administratius.   

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2107.jpg

En aquest manual es revisen els conceptes legals, organitzatius i de planificació necessaris per poder portar a terme amb correcció actes públics oficials a les administracions locals.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2053.jpg

És un manual pensat com a eina de consulta per tenir punts de referència de situacions protocol·laries recorrents que es donen en l’Administració local. S’hi han reflectit una varietat d’actes característics que pretenen servir d’orientació per al personal dels ajuntaments.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer i saber aplicar el protocol per a aquests tipus d’actes.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Saber aplicar les especificitats de l'organització de l'acte de Constitució d'un ajuntament i presa de possessió dels electes.
1.Comprendre la Llei Orgánica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. Títol III, que regula les disposicions especials per a les eleccions municipals.
- Composició
- Calendari
- Organització
2. Saber aplicar les especificitats protocolàries de l'elecció de l'alcalde o alcaldessa.
2. Identificar els elements essencials d'aquest acte per tal de poder organitzar-lo de forma adequada.
3.Identificar la tradició inveterada del municipi i el marge d'actuació per poder adaptar l'acte a cada municipì
3. 1. Destriar aquelles característiques de cadascun dels municipis que per tradició o potestivament es volen incorporar a l'acte.
3.2. Dissenyar un croquis espaial i temporal individualitzat d'aquest esdeveniment.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Assimilar la normativa oficial, autonòmica i/o local de precedències. Analitzar el marc legal.
- Utilitzar estratègies per projectar la imatge de la corporació a través dels actes.
- Disposar de criteris per al muntatge de reunions, actes públics i banquets.
Establir una metodologia i planificació de treball.

Canal
Presencial + en línia
Durada
22,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Establir i organitzar el protocol que cal seguir en l'organització d'un acte d'aquest tipus.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer les especificitats de l’organització de l’acte de Constitució d’un ajuntament i presa de possessió dels electes i elecció de l’alcalde o alcaldessa.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer la normativa en ordenament, tractaments i precedències.
- Conèixer les eines de protocol social per aplicar en situacions empresarials i actes més habituals.
- Assimilar l’aplicació del protocol en situacions empresarials de la institució i utilitzar les estratègies en les relacions internes/externes de l’ àmbit professional.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h