Protocol i relacions institucionals

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Els tractaments protocol·laris són títols de cortesia que es donen a una persona per la seva autoritat, càrrec o categoria social. El manual tracta els criteris d’ús i presenta una llista de càrrecs amb tractament protocol·lari a considerar en la redacció de textos administratius.   

Manual
Format
Material descarregable
Recurs

En aquest manual es revisen els conceptes legals, organitzatius i de planificació necessaris per poder portar a terme amb correcció actes públics oficials a les administracions locals.

Manual
Format
Material en línia
Recurs

És un manual pensat com a eina de consulta per tenir punts de referència de situacions protocol·laries recorrents que es donen en l’Administració local. S’hi han reflectit una varietat d’actes característics que pretenen servir d’orientació per al personal dels ajuntaments.

Manual
Format
Material descarregable