Certifica't en SeTDIBA i forma part dels ens digitals

Acció formativa
Certifica't en SeTDIBA i forma part dels ens digitals
Àmbit promotor de formació:
Gabinet d’Innovació Digital
Requisits:
* Personal tècnic d’ens locals amb SeTDIBA implantat (no s’accepten sol·licituds d’ens locals que encara estan en fase d’implantació).
* És imprescindible que aquests tècnics disposin d’un usuari creat sobre el registre i el gestor d’expedients.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 15 | Màxim 30
Canal:
Videoformació
Durada: 10,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 10,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

La metodologia és més important que els programes:

• Amb SeTDIBA no esteu sols!
• El projecte i la metodologia.
• L’ecosistema SeTDIBA.
• La disciplina dels automatismes.
• La digitalització, la recuperació i l’índex de documents.
• Una “nova etapa” a l’ens local.
• Impuls i tràmit dels expedients.

Gestió de l’input i l’output:

• El registre d’entrada, els tercers i el gestor d’expedients:
• La diligència
• La modificació i l’anul·lació d’assentaments
• Consulta de respostes i explotació de les dades del registre
• La safata d’aprovadors i l’imprescindible per signar
• La safata de registre
• La creació de l’expedient
• IInserir un document i enviar-lo a signar
• Els tràmits i la configuració del procediment
• La participació d’un col·laborador extern.

• Conèixer i consolidar el mètode de treball e-SET, en el nostre dia a dia.
• Aprofundir en el coneixement de les eines tecnològiques que participen en el flux electrònic: el registre, la consulta i la gestió dels expedients i la signatura electrònica.
• Potenciar l'ús dels tràmits per tal de millorar el control-gestió dels expedients.

Sessions virtuals grupals on es combina l'explicació de conceptes teòrics amb exercicis i proves pràctiques en grups més petits.
Assistència
L'assistència i la participació a les sessions presencials és obligatòria.
Per tenir l'acreditació del curs, els participants hauran de realitzar l'exercici d'aprofitament del curs amb els sistemes de gestió SeTDIBA..
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió de processos i e-administració
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Gestió de processos i e-administració
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic contractació/compres Gestió de processos i e-administració
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Gestió de processos i e-administració
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic organització Gestió de processos i e-administració
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Gestió de processos i e-administració
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Gestió de processos i e-administració