Col·laboració de la policia local en la seguretat alimentària municipal: control sanitari del transport i vigilància dels establiments alimentaris

Acció formativa

Col·laboració de la policia local en la seguretat alimentària municipal: control sanitari del transport i vigilància dels establiments alimentaris

Àmbit promotor de formació
Gabinet de Prevenció i Seguretat
Requisits
És recomanable haver realitzat el curs "Normativa i protocols en la inspecció de locals de pública concurrència".
Nombre de participants:
Mínim
12
Òptim
15
Màxim
18
Canal
Videoformació
Durada:
3,5 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
3,5 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

El control sanitàri d'aliments en el transport i en els minoristes d'alimentació. Aspectes legals, actes, protocols i procediments. Reglament CE 852/2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris i la Llei 18/2009 de Salut Pública de Catalunya. Deficiències i condicions de risc sanitari: productes no identificats, productes caducats, condicions higièniques deficients (brutícia, protecció, temperatura,...)Situacions concretes: mercaderia perible no documentada, immobilització de mercaderies, etc.Aplicació de mesures correctores.

Donar a conèixer la inspecció policial en l'àmbit de la seguretat alimentària.Ser capaç de coordinar les actuacions entre la policia local i els equips municipals de seguretat alimentària.

Per mitjà de casos pràctics s'exposarà la reglamentació i els procediments a aplicar.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Caporal policia Actuació policial administrativa i mediambiental
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Sergent policia Actuació policial administrativa i mediambiental
Suport operatiu Serveis de seguretat ciutadana Agent policia Actuació policial administrativa i mediambiental