Actuació policial administrativa i mediambiental

7 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Donar a conèixer la inspecció policial en l'àmbit de la seguretat alimentària.Ser capaç de coordinar les actuacions entre la policia local i els equips municipals de seguretat alimentària.

Videoformació
Durada
3,5 h
Acció formativa

. Ser capaç de coordinar les actuacions entre la policia local i els equips municipals de seguretat alimentària. . Saber efectuar el control sanitari d’aliments en el transport i en els establiments minoristes d’alimentació. Conèixer les mesures correctores aplicables.. Saber aplicar els coneixements tècnics en l’àmbit de la seguretat alimentària necessaris per a desenvolupar les funcions de la policia local.. Identificar els aspectes legals, actes, protocols i procediments relatius a la higiene dels productes alimentaris.. Conèixer les deficiències i les condicions de risc sanitari

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

-Dotar als assistents dels coneixements i eines bàsics per a determinar si un document de trànsit, d'identitat o de viatge, presenta indicis de falsificació.-Dotar als assistents dels coneixements bàsics per a intervenir amb Targetes d’estacionament per a persones amb discapacitat en la seva vessant penal i administrativa.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

. Conèixer i aplicar les normatives que regulen les pautes d’actuació policial en la seva funció d’inspecció i vigilància específicament dels locals musicals i de restauració.. Identificar les principals normes jurídiques i ordenances municipalsque regulen aquestes activitats.. Saber dur a terme els diferents tipus d'inspecció.. Ser capaços d'identificar el règim sancionador aplicable en cada cas.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica.

. Identificar i interpretar la normativa ambiental aplicable de competència per les policies locals, en les temàtiques que els són competència, i aplicar els procediments adequats a cada cas.
. Elaboració de la documentació i procediments d’intervenció necessàries en les diverses actuacions.
. Comunicació vers a la ciutadania. Orientar en tècniques d’intervenció policial.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

. Conèixer les normatives genèriques que regulen les pautes d’actuació policial en la seva funció administrativa d’inspecció i vigilància dels locals de pública concurrència.. .Conèixer els procediments d’actuació en la matèria

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

. Adquirir uns coneixements generals bàsics sobre la contaminació acústica.
. Conèixer la normativa vigent relacionada amb la contaminació acústica.
. Conèixer el procediment de mesures amb sonòmetre.

Presencial
Durada
16,0 h