Actuació policial administrativa i mediambiental
Definició

Dur a terme la verificació i el control de les activitats dels establiments públics del municipi i el control sanitari del transport amb vehicles, vetllant per a què acompleixin la normativa reguladora de la matèria.

La competencia implica ...
Normativa vigent en matèria de medi ambient, de protecció de l’entorn i de l’espai públic.
Marc jurídic i diferents normatives reguladores de l’àmbit i protocol general d’inspecció dels establiments públics.
Control sanitari d’aliments identificant les deficiències i les condicions de risc sanitari, tant en el transport com en els establiments minoristes.
Procediments de control de la contaminació acústica tant en vehicles com en locals públics i habitatges.
Règim sancionador.

6 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar a conèixer la inspecció policial en l'àmbit de la seguretat alimentària.Ser capaç de coordinar les actuacions entre la policia local i els equips municipals de seguretat alimentària.

Canal
Videoformació
Durada
3,5 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Ser capaç de coordinar les actuacions entre la policia local i els equips municipals de seguretat alimentària.
. Saber efectuar el control sanitari d’aliments en el transport i en els establiments minoristes d’alimentació. Conèixer les mesures correctores aplicables.
. Saber aplicar els coneixements tècnics en l’àmbit de la seguretat alimentària necessaris per a desenvolupar les funcions de la policia local.
. Identificar els aspectes legals, actes, protocols i procediments relatius a la higiene dels productes alimentaris.
. Conèixer les deficiències i les condicions de risc sanitari

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

-Dotar als assistents dels coneixements i eines bàsics per a determinar si un document de trànsit, d'identitat o de viatge, presenta indicis de falsificació.-Dotar als assistents dels coneixements bàsics per a intervenir amb Targetes d’estacionament per a persones amb discapacitat en la seva vessant penal i administrativa.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer i aplicar les normatives que regulen les pautes d’actuació policial en la seva funció d’inspecció i vigilància específicament dels locals musicals i de restauració.. Identificar les principals normes jurídiques i ordenances municipalsque regulen aquestes activitats.. Saber dur a terme els diferents tipus d'inspecció.. Ser capaços d'identificar el règim sancionador aplicable en cada cas.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer les normatives genèriques que regulen les pautes d’actuació policial en la seva funció administrativa d’inspecció i vigilància dels locals de pública concurrència.. .Conèixer els procediments d’actuació en la matèria

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

• Adquirir uns coneixements generals bàsics sobre la contaminació acústica.
• Conèixer la normativa vigent relacionada amb la contaminació acústica.
• Conèixer el procediment de mesures amb sonòmetre.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h