Eines per a la detecció, prevenció i intervenció en situacions d'abús sexual infantil (ASI)

Acció formativa

Eines per a la detecció, prevenció i intervenció en situacions d'abús sexual infantil (ASI)

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Benestar Social
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
22
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Definició i conceptes bàsics sobre l’ASI. Concepte de violència sexual contra menors, tipologies, epidemiologia, i conseqüències.Factors de risc i factors de protecció de l’ASI. Indicadors de violència sexual, contra menors. Indicadors en funció de l’edat de la víctima i altres característiques. Conductes sexuals apropiades i inapropiades dels menors. Pautes per a una adequada definició i registre d’indicadors.Instruments per a la detecció de situacions de possible agressió sexual a menors.Procediment per a la notificació dels casos.Aspectes a considerar per evitar la victimització secundària

Facilitar als professionals, recursos i tècniques que permetin detectar, avaluar, notificar i actuar adequadament en casos d’abusos sexuals a menors.• Valorar instruments que facilitin la detecció de situacions de possibles agressions a menors.• Analitzar les conseqüències de l’abús sexual infantil, ASI i els aspectes a considerar per tal d’evitar la victimització secundària.• Analitzar models de casos de bones pràctiques d’intervenció.

Metodologia pràctica, amb aplicació dels conceptes presentats a través d'exercicis i casos.
Assistència
Es passarà un qüestionari de falses creencesAdaptarem els continguts a les necessitats del grup, sobretot a l’anar treballant amb casos, i la possibilitat de que els propis participants exposin casos propis.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Infermer Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Metge Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Psicòleg Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Treballador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials