El règim d'incompatibilitats del personal al servei de les entitats locals: les principals qüestions i novetats jurisprudencials

Acció formativa
El règim d'incompatibilitats del personal al servei de les entitats locals: les principals qüestions i novetats jurisprudencials
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local
Requisits:
comandaments, personal tècnic de RH I personal administratiu de RH que desenvolupin funcions directament relacionades amb el contingut del curs.
Nombre de participants: Mínim 20 | Òptim 30 | Màxim 40
Canal:
Presencial
Durada: 4,0 h | Presencial 4,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

* L'actualitat legal i jurisprudencial en matèria d'incompatibilitats del personal al servei de l'administració pública.

* Conèixer les novetats i els aspectes crítics del sistema legal d'incompatibilitats del personal al servei dels Ajuntaments.

Exposició teòrica i anàlisi de la casuística derivada la jurisprudència i doctrina judicial.
Assistència
Assistència i participació a les sessions.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió de recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Gestió de recursos humans