Gamificació: el poder del joc al servei de la participació

Acció formativa

Gamificació: el poder del joc al servei de la participació

Àmbit promotor de formació
Servei d'Agenda 2030 i Participació
Requisits
Màxim dos alumnes per ajuntament.
Nombre de participants:
Mínim
12
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Els principals continguts a desenvolupar seran:1. El poder del joc i l'actitud lúdica. Diferencia entre joc i jocs2. Les diferents maneres d’aplicar joc en processos participatius i de dinamitzacions d’equips: punt lúdic, gamificació, serious games, dinàmiques lúdiques i jocs3. Motivacions associades al joc i la participació4. Frame work de desenvolupament d’un projecte lúdic aplicat a la participació5. Exemples de joc en l’entorn de la participació ciutadana6. Recursos i eines

El joc, i les seves diferents maneres de viure’l i ’aplicar-lo, es mostra com un rellevant element de motivació que ens mena a l’acció i que pot aconseguir un impacte significatiu en les persones i en les organitzacions.En aquest sentit, el curs respondrà a la pregunta: Com podem innovar introduint tècniques de gamificació per promoure i dinamitzar la participació ciutadana?Com a objectius ens proposem: Obrir la mirada al poder transformador del joc i prendre consciència que la pedagogia lúdica, més enllà d’un recurs, una metodologia o una estratègia, és una actitud vital, clau en la participació. Identificar les diferents maneres d’aplicar joc (punt lúdic, gamificació, serious games, dinàmiques lúdiques i jocs) per tal de dotar als participants d’eines i models que els permetin incloure’ls processos de participació i en la dinamització d’equips (consells i altres organismes) Conèixer la metodologia pròpia de la pedagogia lúdica i aplicar-la als processos de participació: actitud lúdica convertida en acció, reflexió i transferència. Compartir recursos que facilitin la ideació i dinamització d’espais i accions de participació ciutadana.

La metodologia que utilitzarem al llarg de tota la formació l’anomenem ALART i es basa en:Actitut Lúdica + Acció (Joc) + Reflexió + TransferènciaEs tracta de connectar i entrenar l’actitud lúdica de les persones participants a través de la proposta d’una acció, que en aquest cas seran jocs, elements de joc o dinàmiques lúdiques.Després de la vivència arribarà el moment de la reflexió: és a dir de posar paraules a allò viscut, expressat a través del que hem sentit, pensat i actuat, de manera que l’aprenentatge es faci conscient.I en darrer lloc, la transferència: és a dir, com allò descobert i après, impacta en cada persona, i en les propostes de participació en les que participin.En aquest sentit les persones participants viuran durant la formació el propi procés lúdic en primera persona, sobre el qual generarem de manera participativa la construcció del coneixement.En aquest sentit, la pedagogia lúdica ens aporta connexió amb el que sentim, per tal de poder fer més conscient el que pensem (raonem) i finalment fent, aportant coherència i benestar.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Programes de foment de la participació ciutadana
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Programes de foment de la participació ciutadana
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic joventut Programes de foment de la participació ciutadana
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic participació ciutadana Programes de foment de la participació ciutadana
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Programes de foment de la participació ciutadana