Acció formativa del BAF
Gestió del personal de les brigades
Àmbit promotor de la formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Curs destinat a comandaments operatius responsables de les brigades municipals
Modalitat:
taller
Canal:
Presencial
Durada:
12.00 h
| Presencial   12.00 h
| Videoformació   0.00 h
| Treball en línia   0.00 h
Nombre de participants:
Mínim 10
| Òptim  
12
| Màxim  
15
Tipus d'acreditació:
Certificat d’aprofitament
Descriptor:
Objectius

- Identificar els elements que poden contribuir a la professionalització de la gestió de les seves brigades municipals.
- Analitzar els mètodes i sistemes de planificació i control del treball de la Brigada des d'una òptica de millora continua.
- Analitzar tècniques d’organització del treball en funció de la tipologia de les obres a realitzar.
- Valorar les habilitats del cap de la brigada com líder i responsable de l’equip de treball.

Continguts
- Mètodes per a programar les feines: la inspecció prèvia de las avaries i incidències, la confecció d’ordres de treball, l’elaboració del programa setmanal, la formació d’equips de treball.
- L’atenció d’avaries urgents. Coordinació amb la policia local i altres serveis de seguretat.
- Mètodes d’organització tècnica de les petites obres noves: L’ordre de treball de l’oficina tècnica.
- L’avaluació dels resultats dels treballs.
- Mètodes de gestió i control dels contractistes externs.
- L’aprenentatge i el desenvolupament professional.
- Mètodes de millora de l’organització del treball personal i de l’equip de treball: El mètode de les 5S i la seva aplicació pràctica en brigades municipals.
- Organització del magatzem.
- Control econòmic de les tasques realitzades per la brigada.
Metodologia d'impartició
Presentació d'exposicions teòriques amb la seva fonamentació empírica per posteriorment, amb estudis de casos i discussió a l'aula de les realitats aportades pels assistents, posar de manifest que les tècniques de gestió professional són aplicables a la realitat de les tasques de les brigades municipals i que fan millorar els resultats i la satisfacció del personal que hi treballa.
S'avaluaran els documents produïts durant el curs que bàsicament tractaran sobre l’aplicació de les tècniques estudiades a la realitat laboral dels assistents. És important fer èmfasi en el mètode de les 5 “S”, com a manera de dur a la pràctica la majoria de continguts del curs.
Metodologia d'avaluació
S'avaluaran les intervencions a classe i els documents produïts durant el curs a proposta del docent.
Destinataris
Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Cap colla Direcció de persones
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Encarregat Direcció de persones