Acció formativa del BAF
Habilitats directives per a les direccions de biblioteca: gestió pressupostària
Àmbit promotor de la formació:
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits:
Curs destinat majoritàriament als directors/es que dirigeixen biblioteques des de fa poc temps i/o que han passat a gestionar equips humans més nombrosos.
Modalitat:
curs
Canal:
Presencial
Durada:
12.00 h
| Presencial   12.00 h
| Videoformació   0.00 h
| Treball en línia   0.00 h
Nombre de participants:
Mínim 10
| Òptim  
15
| Màxim  
20
Tipus d'acreditació:
Certificat d’assistència
Temàtica:
Descriptor:
Objectius

• Interpretar/utilitzar pressupost.
• Identificar les diferents fases d'execució pressupostàries de despesa i ingrés.
• Codificar i comptabilitzar despeses d'acord amb l'aplicació pressupostària i els ingressos d'acord amb el concepte d'ingressos i tenint en compte la fase pressupostària que correspon.
• Interpretar estats d'execució del pressupost.
• Conèixer les diferents modificacions pressupostàries.
• Interpretar el cicle pressupostari.

Continguts
• El marc legal establert per la Llei d'hisendes locals i la normativa que la desenvolupa.
• Els conceptes bàsics i principis de la gestió pressupostària.
• L'estructura del pressupost.
• Els continguts de les bases d'execució del pressupost.
• El concepte de modificacions de crèdit i les característiques de les seves modalitats.
• Control i fiscalització de l'activitat econòmica.
• Les fases d'execució del pressupost de despeses: el procés ADOP.
Metodologia d'impartició
Sessions teoricopràctiques
Destinataris
Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director biblioteca Gestió eficient dels recursos públics