L'amiant a edificis i instal·lacions: identificació

Acció formativa

L'amiant a edificis i instal·lacions: identificació

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
16,0 h
Presencial
16,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

. L’amiant: tipus, efecte sobre la salut humana.
. La presència d'amiant en edificis i equipaments. Tipologia d’edificis i instal·lacions amb amiant.
. Normativa aplicable. Norma UNE 171370-2 Enero 2021. Parte 2: Localización y diagnóstico de amianto.
. Protocol d'actuació davant de la presència d'amiant.
. Necessitat i urgència d’intervenció.
. Anàlisi de casos reals.

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 9. Indústria, innovació i infraestructures i 12. Consum i producció responsables.

. Capacitar als tècnics municipals per detectar la presència d’amiant.
. Facilitar eines per avaluar el seu estat i la necessitat d’intervenció.
. Augmentar el coneixement general sobre la seva problemàtica.

Presentació teòrica amb exemples i casos pràctics, potenciant la interacció amb els alumnes.
Assistència
Assistència i participació a les sessions.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres