L'amiant a edificis i instal·lacions: identificació

Acció formativa

L'amiant a edificis i instal·lacions: identificació

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
16 h
Presencial
16 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- L’amiant: tipus, efecte sobre la salut humana.
- La presència d’amiant en edificis i equipaments. Detecció.
- Avaluació de la necessitat d’intervenció i de la urgència de la intervenció.
- Mètodes de mesura.
- Protocol d’actuació davant de la presència d’amiant.
- Anàlisi de casos reals.

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 9. Indústria, innovació i infraestructures i 12. Consum i producció responsables.

- Capacitar als tècnics municipals per detectar la presència d’amiant.
- Facilitar eines per avaluar el seu estat i la necessitat d’intervenció.
- Augmentar el coneixement general sobre la seva problemàtica.

Presentació teòrica amb exemples i casos pràctics, potenciant la interacció amb els alumnes.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres