L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS): normativa, fonaments i requisits

Acció formativa
L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS): normativa, fonaments i requisits
Àmbit promotor de formació:
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
Requisits:
Tècnics d'informàtica de qualsevol categoria.
Personal que desenvolupi funcions relacionades amb les mesures de seguretat i la protecció de dades de caràcter personal.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 22
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 15,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 10,0 h | Treball en línia 5,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

. L'ENS: marc legal, abast, aplicabilitat i motivació.
. Visió de la seguretat: dimensions, categoria de sistemes, mesures de seguretat.
. Definició del Pla d'adequació a l'ENS. Etapes i requeriments.
. La gestió de riscos de l'ENS: classificació de riscos, polítiques de gestió, metodologies i les eines de suport.
. Cas pràctic.

. Entendre les bases de l'ENS i la seva afectació jurídica, organitzacional i tecnològica a la corporació local
. Concebre l'ENS com a metodologia estàndard de gestió de la seguretat a les administracions públiques
. Identificar les etapes que s'han de seguir per establir un Pla d'adequació a l'ENS, la seva implantació i seguiment continuat.
. Comprendre la gestió de riscos en l'ENS.

Assistència
Proves d’aprenentatge
Certificat d’assistència
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari Gestió de processos i e-administració
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari/Interventor Gestió de processos i e-administració
Tècnic especialista Serveis de suport intern Analista informàtic Gestió de processos i e-administració
Tècnic especialista Serveis de suport intern Arxiver Gestió de processos i e-administració
Tècnic especialista Serveis de suport intern Programador informàtic Gestió de processos i e-administració
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic organització Gestió de processos i e-administració