Pedagogia de grup a la classe d'instrument a les escoles municipals de música

Acció formativa

Pedagogia de grup a la classe d'instrument a les escoles municipals de música

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Ser professor/a d'una escola municipal de música, dansa i centres de les arts.
Va adreçat només als claustres d’escoles municipals de música als que s’ha estat oferint un suport tècnic per iniciar una transformació del projecte o bé, des de l’escola, han iniciat un procés de canvi per a millorar el seu projecte d’escola.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Presencial
Durada:
12 h
Presencial
12 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

-La pedagogia de grup
-El treball dels sentits musicals a l’aula d’instrument en grup
-Els rols a la classe d’instrument en grup
-Estructura de la classe en grup
-Gestió de l’espai
-Tipus d’ajudes a l’aula
-El treball de la creativitat a l’aula d’instrument en grup
-Habilitats que es treballen a l’aula d’instrument
-Les unitats didàctiques
-Desenvolupament del material didàctic i diversitat a l’aula

-Conèixer els diferents referents al voltant de la pedagogia de grup.
-Vivenciar algunes propostes didàctiques al voltant del treball dels sentits musicals a la classe d’instrument: el sentit melòdic, sentit rítmic, sentit harmònic, etc.
-Desenvolupar estratègies de gestió grupal a l’aula.
-Establir un criteri comú al voltant de quines parts ha de tenir una classe d’instrument tipus.
-Assolir eines de gestió de l’alumnat a l’aula, ja sigui a nivell de diferències en els ritmes d’aprenentatge o d’habilitats instrumentals.
-Adquirir eines pel treball de la creativitat musical a la classe d’instrument.
-Reflexionar al voltant dels diferents blocs de continguts que conté una classe d’instrument.
-Adquirir recursos per a la programació didàctica.
-Adquirir eines per adaptar el material a les realitats de la classe de grup.

Es treballaran els continguts des de la pràctica i la reflexió sobre ella. Es farà participar els assistents posant-se a la pell dels alumnes, observar gravacions de classe de la formadora i generant idees entorn a un contingut i material concret.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Professor escola Habilitats docents a l'aula