Regles fiscals

Acció formativa
Regles fiscals
Àmbit promotor de formació:
Servei d'Assistència Econòmico-Financera
Requisits:
Pertànyer a una entitat local de la província de Barcelona. Imprescindible càmera web i micròfon
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 36 | Màxim 47
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 15,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 6,0 h | Treball en línia 9,0 h
Modalitat:
Curs

Programa, avaluació i acreditació

• Introducció.
• El concepte d’estabilitat i àmbit d’aplicació.
• Els ajustaments SEC 95.
• Regla de la Despesa.
• Aplicació Art.32 de la Llei Orgànica.

Conèixer i aplicar els conceptes d’estabilitat pressupostària i els controls derivats de la Llei Orgànica 2/2012 del pressupost inicial en les entitats locals.

•Visualització de vídeos.
•Consulta de documentació.
•Resolució d’exercicis.
•Videoconferències amb el docent per resoldre dubtes.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Per a la obtenció del certificat d'aquest curs es valoraran: els qüestionaris previs a les sessions de videoformació, per tal de garantir la visualització dels vídeos, l'assistència i participació activa a les sessions de videoconferències i la superació del qüestionari final d'avaluació.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Interventor Control i gestió pressupostària
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Control i gestió pressupostària