Renovació del certificat per al manteniment higiènic sanitari d'instal·lacions de risc davant la legionel·la

Acció formativa

Renovació del certificat per al manteniment higiènic sanitari d'instal·lacions de risc davant la legionel·la

Àmbit promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Requisits
Tenir el certificat homologat obtingut en el curs de manteniment higiènic sanitari d'instal·lacions de risc davant la legionel·la, de 25 hores.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
12
Màxim
15
Canal
Presencial
Durada:
10,0 h
Presencial
10,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

- Programa de manteniment higiènic-sanitari: Diagnòstic de situació. Programa d'actuació. Avaluació.- Aspectes tècnics i punts crítics a considerar per a la valoració del risc en instal·lacions susceptibles de proliferació de legionel·la que constitueixen un risc emergent per la seva ubicació en espais públics (ex.: nebulitzadors).- Biocides i productes químics d'elecció en cadascuna de les instal·lacions de risc en què Legionel·la pot proliferar i disseminar.- Presa de mostres. Certificació i acreditació.- Actualització sobre tècniques analítiques de detecció de Legionel·la: tècniques de detecció ràpida. - Responsabilitats de les empreses de manteniment.- Actualització normativa en la legislació nacional i autonòmica en relació amb legionel·losi, prevenció de riscos laborals i medi ambient.

- Actualitzar els coneixements adequats per realitzar una prevenció efectiva dels riscos que comporten per a la salut pública aquelles instal·lacions susceptibles de ser focus de propagació de legionel·la.- Aconseguir la renovació del certificat homologat que permet treballar en totes aquelles instal·lacions considerades de risc: canonades, dipòsits, fonts, piscines, sistema d'aigua contra incendis, torres de refrigeració, etc.

La realització del curs preveu l'obtenció d'un certificat homologat, els continguts d'aquesta acció formativa venen determinats per la normativa reguladora, seran explicats per els docents.
Proves d’aprenentatge
Es realitzarà una prova de coneixements per obtenir la renovació del certificat homologat.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Cap colla Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Encarregat Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis d'acció ciutadana Oficial instal·lacions esportives Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Oficial brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Operari/Peó brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis