Renovació del certificat per al manteniment higiènic sanitari d'instal·lacions de risc davant la legionel·la

Acció formativa
Renovació del certificat per al manteniment higiènic sanitari d'instal·lacions de risc davant la legionel·la
Àmbit promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Tenir el certificat homologat obtingut en el curs de manteniment higiènic sanitari d'instal·lacions de risc davant la legionel·la, de 25 hores.
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 12 | Màxim 15
Canal:
Presencial
Durada: 10,0 h | Presencial 10,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

.Actualització de la normativa de legislació en relació a la legionel.la, prevenció de riscos laborals i medi ambient.. Bones pràctiques de neteja i desinfecció. Revisió en el disseny i el manteniment de les instal.lacions..Metodologia de control de punts crítics en instal.lacions de risc de legionel.losi. Avaluació de riscos.. Actualització del manteniment higiènico-sanitari de les instal.lacions de risc.. Avaluació.

. Actualitzar els coneixements adequats per realitzar una prevenció efectiva dels riscos que comporten per a la salut pública aquelles instal·lacions susceptibles de ser focus de propagació de legionel·la.. Aconseguir la renovació del certificat homologat que permet treballar en totes aquelles instal·lacions considerades de risc: canonades, dipòsits, fonts, piscines, sistema d'aigua contra incendis, torres de refrigeració, etc.

La realització del curs preveu l'obtenció d'un certificat homologat, els continguts d'aquesta acció formativa venen determinats per la normativa reguladora, seran explicats per els docents.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Es realitzarà una prova de coneixements per obtenir la renovació del certificat homologat.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Cap colla Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Encarregat Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis d'acció ciutadana Oficial instal·lacions esportives Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Oficial brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Operari/Peó brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis