Reparació i manteniment d'instal·lacions d'aigua

Acció formativa

Reparació i manteniment d'instal·lacions d'aigua

Àmbit promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
11
Màxim
12
Canal
Presencial
Durada:
15,0 h
Presencial
15,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

- Elements, materials, eines, estris i equips de treball requerits per als treballs bàsics de reparació i manteniment d'instal·lacions d’aigua, calefacció i altres serveis en edificis i instal·lacions diverses.
- Elements bàsics que conformen les instal·lacions d’AC (aigua corrent) i d’ACS (aigua calent sanitària), de calefacció amb radiadors i terra radiant i d’altres serveis. Articulació d’aquests elements amb el conjunt de sistemes i instal·lacions de l’edifici, considerant els principals criteris normatius aplicables als diferents elements de les instal·lacions.
- Operacions i procediments per a l’execució dels treballs bàsics de comprovació, manteniment i reparació d 'instal·lacions d’aigua corrent i d’aigua calent sanitària, de calefacció i d’altres serveis dels edificis i instal·lacions diverses.

- Conèixer els diferents materials, eines, estris i equips de treball requerits per als treballs bàsics de reparació i manteniment d’instal·lacions d’aigua, calefacció i altres serveis en edificis i instal·lacions diverses.
- Conèixer els elements bàsics que conformen les instal·lacions d’aigua corrent i d’aigua calent sanitària, de calefacció amb radiadors i terra radiant i d’altres serveis, així com la seva articulació en el conjunt de sistemes i instal·lacions de l’edifici, considerant els principals criteris normatius aplicables als diferents elements.
- Executar de manera correcta i segura les operacions bàsiques de comprovació, manteniment i reparació d’instal·lacions d’aigua corrent i d’aigua calent sanitària, de calefacció i d’altres serveis dels edificis i instal·lacions diverses.

Exposició teòrica i pràctica aplicada per resoldre en les diferents situacions de treball, el manteniment d'instal·lacions.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Participar en les activitats proposades pel docent i superar els criteris d'avaluació establerts.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Cap colla Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Encarregat Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis d'acció ciutadana Oficial instal·lacions esportives Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Oficial brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Operari/Peó brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis