Gestió i coordinació de competències municipals en educació

5 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2154.jpg

Aquest Destil·lat estableix el que s’entén per èxit educatiu, fracàs escolar i abandonament escolar prematur (AEP). Exposa els principals indicadors pel cas de Catalunya, els factors explicatius de l’AEP i el marc de les intervencions davant l’AEP.
Descriu els principals reptes per fer front a l’AEP i, finalment, proposa un conjunt de polítiques i programes municipals per combatre l’AEP.

La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual.

Autora: Aina Tarabini

Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer els objectius i els principis de la contractació pública.
• Conèixer el règim jurídic dels contractes públics.
• Aprendre a adjudicar els contractes públics (inclosos els contractes de serveis educatius) amb una adequada aplicació de la normativa de contractes.
• Aprendre la tramitació dels expedients de contractació.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Oferir un espai d’informació comentada que permeti als responsables no juristes d’àrees i serveis educatius estar al corrent de les últimes novetats en legislació educativa.
• Actualitzar els coneixements davant d’un panorama de permanent canvi legislatiu tant en l’àmbit competencial local com en l’educatiu.
• Desenvolupar la capacitat analítica a l’hora d’interpretar i relacionar normes relatives al sistema educatiu.
• Intercanviar experiències, dubtes i propostes entre els diferents participants per tal d’incrementar el seu coneixement funcional tant a nivell individual com comunitari.
• Afavorir un feedback directe entre les persones assistents i l’expert.
• Possibilitar un àmbit de coneixement i de debat que s’ajusti a les necessitats jurídiques de cada moment.
• Facilitar l’accés a aquesta formació de més ens locals i/o de petits municipis i/o d’ajuntaments allunyats de la ciutat de Barcelona.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer el sentit de la desigualtat educativa i les polítiques per a l'equitat.
• Entendre l'equivalència educativa des d'una perspectiva desegregadora.
• Entendre l'equivalència educativa des d'una perspectiva equitativa.
• Analitzar l'equivalència escolar percebuda.
• Adquirir eines per a la diagnosi de l'equitat educativa al municipi.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
19,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer les bases de la planificació educativa per a l’equitat.
• Conèixer els instruments de la planificació educativa i la correcció de les desigualtats.
• Conèixer bones pràctiques en la planificació educativa per a l’equitat.
• Conèixer els instruments per a l'escolaritat equilibrada.
• Conèixer com fer la planificació i prospecció escolar.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
14,0 h