Estratègies locals contra l'abandonament escolar

Recurs
Estratègies locals contra l'abandonament escolar

Aquest Destil·lat estableix el que s’entén per èxit educatiu, fracàs escolar i abandonament escolar prematur (AEP). Exposa els principals indicadors pel cas de Catalunya, els factors explicatius de l’AEP i el marc de les intervencions davant l’AEP.
Descriu els principals reptes per fer front a l’AEP i, finalment, proposa un conjunt de polítiques i programes municipals per combatre l’AEP.

La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual.

Autora: Aina Tarabini

Tipus de recurs:
Manual
Format:
PDF
Agrupació:
Abandonament escolar
Promotor:
Gerència de Serveis d'Educació
Col·lecció:
Destil·lats d’Educació

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre educatiu Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal
Comandament operatiu Transversal Cap negociat Gestió i coordinació de competències municipals en educació
Comandament operatiu Transversal Cap unitat Gestió i coordinació de competències municipals en educació
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Professor escola Planificació i programació de la docència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic cultura Desenvolupament de l'educació local
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Desenvolupament de l'educació local
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Desenvolupament de l'educació local
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic esports Desenvolupament de l'educació local
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic joventut Desenvolupament de l'educació local
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Desenvolupament de l'educació local
Tècnic especialista Serveis de benestar social Psicòleg Desenvolupament de l'educació local
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Desenvolupament de l'educació local
Tècnic especialista Serveis de benestar social Treballador social Desenvolupament de l'educació local