Defensa de les persones consumidores

5 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Conèixer el procediment de mediació en consumEstar empoderat per a exercir com a mediador de consum coneixent les tècniques de la mediació.Reconèixer i utilitzar les habilitats, recursos i coneixements propis i adquirits per a realitzar mediacions de consum de manera segura i exitosa.Aprendre nous recursos d'intervenció en el procés de mediació.

Presencial
Durada
60,0 h
Acció formativa

• Facilitar l'adquisició de coneixements, el desenvolupament d'habilitats i proporcionar eines de treball per a realitzar les tasques pròpies en matèria de defensa de les persones consumidores en el món local.

Semipresencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

Facilitar l'adquisició de coneixements, el desenvolupament d'habilitats i proporcionar eines de treball per a realitzar les tasques pròpies en matèria de defensa de les persones consumidores en el món local

Videoformació amb aula virtual
Durada
30,0 h
Acció formativa

Adquirir una visió general de la situació actual de la gestió de les reclamacions de consum que es presenten a les empreses del sector a tractar, de la seva organització, finalitat i de les seves relacions amb els organismes de consum- Consensuar criteris per agilitzar els tràmits de les possibles consultes i/o reclamacions que es puguin produir per part dels clients d'aquestes empreses davant els serveis locals de consum.

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

- Adqirir una visió general de la situació actual de la gestió de les reclamacions de consum que es presenten a les empreses del sector a tractar, de la seva organització, finalitat i de les seves relacions amb els organismes de consum.- Analitzar les diferents ofertes que realitzen les empreses del sector- Consensuar criteris per agilitzar els tràmits de les possibles consultes i/o reclamacions que es puguin produir per part dels clients d'aquestes empreses davant els serveis locals de consum.

Presencial
Durada
10,0 h