Defensa de les persones consumidores

5 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

. Donar a conèixer la normativa reguladora dels allotjaments turístics.
. Presentar les característiques de les diferents tipologies d'allotjaments turístics
. Analitzar les reclamacions més habituals sobre allotjaments turístics.
. Facilitar eines i recursos als tècnics de consum per a poder portar a terme una mediació com a via alternativa de resolució de conflictes d'allotojaments turístics.

Presencial + videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

Conèixer el procediment de mediació en consumEstar empoderat per a exercir com a mediador de consum coneixent les tècniques de la mediació.Reconèixer i utilitzar les habilitats, recursos i coneixements propis i adquirits per a realitzar mediacions de consum de manera segura i exitosa.Aprendre nous recursos d'intervenció en el procés de mediació.

Presencial
Durada
60,0 h
Acció formativa

• Facilitar l'adquisició de coneixements, el desenvolupament d'habilitats i proporcionar eines de treball per a realitzar les tasques pròpies en matèria de defensa de les persones consumidores en el món local.

Presencial + en línia
Durada
30,0 h
Acció formativa

Facilitar l'adquisició de coneixements, el desenvolupament d'habilitats i proporcionar eines de treball per a realitzar les tasques pròpies en matèria de defensa de les persones consumidores en el món local

Videoformació + en línia
Durada
30,0 h
Acció formativa

. Adqirir una visió general de la situació actual de la gestió de les reclamacions de consum que es presenten a les empreses del sector a tractar, de la seva organització, finalitat i de les seves relacions amb els organismes de consum.. Analitzar les diferents ofertes que realitzen les empreses del sector. Consensuar criteris per agilitzar els tràmits de les possibles consultes i/o reclamacions que es puguin produir per part dels clients d'aquestes empreses davant els serveis locals de consum.

Presencial
Durada
10,0 h