D’Instagram a TikTok: com podem atraure el públic jove a les activitats culturals a través de les xarxes socials

Acció formativa
D’Instagram a TikTok: com podem atraure el públic jove a les activitats culturals a través de les xarxes socials
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis de Cultura
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 20 | Màxim 30
Canal:
Videoformació
Durada: 4,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 4,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

•Les noves xarxes socials: Instagram, TikTok, Bumble, Mastodon, Snapchat, Mastondon i Lasso, entre d’altres. Característiques principals i possibilitats.
•Per a què hem de fer servir les xarxes i per a què no, en les polítiques culturals municipals.
•Potencialitats de les xarxes socials en les programacions culturals.
•La segmentació de públics. Com arribar als més joves a través de les xarxes socials.
•Els col·laboradors amb l’ajuntament. Influencers que poden ajudar-nos en la nostra tasca.
•Pros i contres dels continguts institucionals. Per què els continguts institucionals generen reticències.

•Proporcionar eines als assistents en relació amb les noves xarxes socials.
•Mostrar les potencialitats, virtuts i inconvenients de diverses xarxes socials, amb especial incidència en les possibilitats que s’obren en la gestió cultural dels municipis.
•Abordar la necessitat de disposar d’uns objectius clars en relació a l’ús i incidència de cada xarxa.
•Destacar la necessitat de segmentació de continguts.
•Remarcar les possibilitats de les xarxes en relació a cada franja d’edat.
•Explicar tots els aspectes legals, de comunicació i d’imatge que comporta una xarxa social institucional.

El curs consistirà en l’exposició online, mitjançant videoconferència dels continguts proposats.Tindrà una gran importància la participació dels assistents, a través de torns de preguntes i formulació de qüestions. El mateix docent s’encarregarà de moderar la sessió, facilitant que es facin les preguntes d’un en un a través de la plataforma.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre cívic Gestió cultural local
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director equipament cultural Gestió cultural local
Suport operatiu Serveis d'acció ciutadana Auxiliar museu Conservació i manipulació d'objectes patrimonials
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Animador sociocultural Gestió cultural local
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic cultura Gestió cultural local
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic museu Gestió cultural local
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic patrimoni cultural Gestió cultural local
Tècnic especialista Serveis de suport intern Arxiver Gestió dels arxius municipals