Carretons elevadors

Acció formativa

Carretons elevadors

Àmbit promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Nombre de participants:
Mínim
8
Òptim
8
Màxim
8
Canal
Presencial
Durada:
15,0 h
Presencial
15,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Elements mecànics del carretó. Motors elèctrics i tèrmics. Transmissions mecàniques i hidrostàtiques.
- La càrrega i la capacitat nominal. El diagrama de càrregues.
- L’equilibri dinàmic.
- Situacions especials: desnivells, passadissos i molls de càrrega/descàrrega.
- Revisió, verificació i manteniment bàsic de la màquina.
- Operacions de transport. Manipulació de càrregues. Apilat/desapilat, estiba/desestiba i càrrega/descàrrega.
- Càrrega de la bateria o del dipòsit. Autocontrol durant la conducció.
- Fixació de l’atenció en la càrrega, l’entorn i els vianants.
- La prevenció de riscos laborals i la normativa aplicable. Consideracions per a la conducció segura del carretó. Dispositius de seguretat i proteccions que cal utilitzar.
- Pràctiques de circulació i manutenció de càrregues: Execució de diferents maniobres de conducció/circulació amb el carretó en diferents entorns de treball i realització de manipulació de càrregues en diferents condicions.

- Conèixer els components mecànics del carretó elevador i el seu funcionament bàsic.
- Conèixer el elements i dispositius de seguretat que equipa la màquina.
- Conèixer els riscos associats al maneig de carretons elevadors i els seus criteris preventius i de protecció. Identificar les situacions de risc que envolten la zona de treball i prendre les corresponents mesures de seguretat.
- Realitzar correctament les operacions de verificació i manteniment bàsic del carretó.
- Dominar la conducció del carretó en les diferents condicions de maniobrabilitat.
- Realitzar adequadament les operacions de càrrega i descàrrega del carretó.

Exposició de continguts de coneixement i pràctiques de circulació amb carretons.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Participar en les activitats proposades pel docent i superar la prova segons els criteris d'avaluació establerts.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Cap colla Transport i conducció de vehicles
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Encarregat Transport i conducció de vehicles
Oficis Serveis d'acció ciutadana Oficial instal·lacions esportives Transport i conducció de vehicles
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Conductor brigada Transport i conducció de vehicles
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Oficial brigada Transport i conducció de vehicles
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Operari/Peó brigada Transport i conducció de vehicles