La gestió interna de la participació: com hem de funcionar?

Acció formativa

La gestió interna de la participació: com hem de funcionar?

Àmbit promotor de formació
Servei d'Agenda 2030 i Participació
Requisits
Tenim coneixements i experiència prèvia en l'àmbit de la participació ciutadana.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
15,0 h
Presencial
15,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Fases d'un procés de participació - Planificar el procés a nivell intern: moments, actors, recursos, espais de treball, etc- Quins actors en quins moments: quin és el paper de cadascú durant el procés

- Conèixer el paper de cada actor dins un procés de participació a nivell intern de l'ajuntament per tal de gestionar els processos de manera eficient i amb la màxima transversalitat.

Explicació teòrica acompanyada d'exemples.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Transversal Cap secció Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament executiu Transversal Cap servei Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament operatiu Transversal Cap negociat Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament operatiu Transversal Cap unitat Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic participació ciutadana Programes de foment de la participació ciutadana