Microexpressions en la intervenció policial

Acció formativa

Microexpressions en la intervenció policial

Àmbit promotor de formació
Gabinet de Prevenció i Seguretat
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
12
Màxim
15
Canal
Presencial
Durada:
12,0 h
Presencial
12,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

- El llenguatge corporal- Expressions facials universals. Categories i gestualitat de les mans- Paràmetres principals d’anàlisi. Utilització d’acció desencadenant, cronologia gestual, coherència contextual i durabilitat gestual.- Anàlisi de conductes per emocions. Període de càrrega i descàrrega emocional, durabilitat en el rostre, musculatura facial fidedigna, utilització voluntària d’expressions facials, reaccions psíquiques i físiques. - Tècniques de preguntes per a'obtenció d’informació. Preguntes de control, indici, provocació, comprovació.

­ Adquirir coneixements genèrics sobre el llenguatge no verbal i la seva aplicació en el context policial- Conèixer les causes de l'execució de microexpressions i de gestualitat.

­Introduccions teòriques i pràctiques: anàlisi de vídeos, pràctica d’entrevistes, entrenament de ràpidessa visual, tècniques de detecció d’engany.
Proves d’aprenentatge
Breu prova objectiva per avaluar l'adquisició dels continguts exposats en el taller
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Inspector policia Suport a l'actuació policial
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Sotsinspector policia Suport a l'actuació policial
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Caporal policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Sergent policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Directiu Serveis de seguretat ciutadana Cap policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Suport operatiu Serveis de seguretat ciutadana Agent policia Efectivitat individual