Neteja de Grafits

Acció formativa
Neteja de Grafits
Àmbit promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 12 | Màxim 15
Canal:
Presencial
Durada: 15,0 h | Presencial 15,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

- Els productes per a netejar grafitis.
- Tècniques per a netejar grafitis.
- Els materials de suport als grafitis.
- Maquinaria i estris utilitzats en la neteja de grafitis.
- Prevenció de riscos laborals.

-Identificar els productes de neteja i de protecció segons els materials i suports.
-Conèixer els diferents tipus de grafits.
-Conèixer els diferents tipus de suports on es fan grafitis.
-Conèixer els estris i maquinària, en les tècniques de neteja i protecció.
-Identificar els riscos laborals derivats d'aquesta activitat.

El docent valorarà els coneixements previs dels participants per tal de ajustar l’exposició de continguts de coneixement. Es mostraran diversos tipus de maquinària i s'explicarà el seu funcionament.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Es realitzarà un test final per avaluar el grau d’adquisició dels conceptes impartits durant totes les sessions formatives.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Cap colla Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Encarregat Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Oficial brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Operari/Peó brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis