Pressupostos participatius: de què estem parlant?

Acció formativa

Pressupostos participatius: de què estem parlant?

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
Requisits
Tenir conèixement dels conceptes bàsics de participació ciutadana. Personal que tingui experiència prèvia en la gestió de processos de participació.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
10,0 h
Presencial
10,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Què es un pressupost participatiu i quins son els seus objectius?- Que cal tenir en compte abans d'iniciar un procés participatiu d'aquest tipus?: context (polític, tècnic, calendari, etc), pressupost (quantitat, partida, periodicitat), capacitat tècnica, etc.- Fases del projecte: disseny del procés, recollida de propostes, filtratge, priorització i retorn de resultats.- Qui ha d'estar implicat dins i fora de l'ajuntament en un projecte d'aquest tipus?

- Conèixer els conceptes bàsics relacionats amb el pressupostos participatius per implementar un procés participatiu d'aquest tipus- Identificar els elements claus per a una bona pràctica de pressupostos participatius.

Explicació teòrica complementada amb experiències de municipis que han realitzat aquest tipus de procés.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Transversal Cap secció Gestió eficient dels recursos públics
Comandament executiu Transversal Cap servei Gestió eficient dels recursos públics
Comandament operatiu Transversal Cap negociat Gestió eficient dels recursos públics
Comandament operatiu Transversal Cap unitat Gestió eficient dels recursos públics
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic participació ciutadana Programes de foment de la participació ciutadana