Soldadura elèctrica. Coneixements bàsics

Acció formativa

Soldadura elèctrica. Coneixements bàsics

Àmbit promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Nombre de participants:
Mínim
8
Òptim
8
Màxim
8
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Tipus i composició elèctrode.- Coneixement i regulació de la màquina de soldadura elèctrica.- Elecció de l'elèctrode en funció del material a soldar.- Soldadura amb elèctrode per punts.- Soldadura amb elèctrodes en cordó.- Soldadura de cordó en horitzontal.- Soldadura de cordó en angle.- Soldadura en cornisa.- Soldadura en sostre.- Soldadura vertical.

- Conèixer els diferents tipus d'elèctrodes i la seva composició.- Regular la màquina de soldadura elèctrica.- Elegir l'elèctrode en funció del material a soldar.

A partir de les explicacions del docent i de l'observació de les demostracions d'aplicació, els alumnes practiquen els diferents tipus de soldadura que s'indiquen en el programa del taller.
Proves d’aprenentatge
S'avaluaràn les activitats dels participants en aplicar els diferents tipus de soldadura que s'indiquen en el programa del taller.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Cap colla Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Encarregat Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis d'acció ciutadana Oficial instal·lacions esportives Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Oficial brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Operari/Peó brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis