Soldadura Mig - Mag

Acció formativa

Soldadura Mig - Mag

Àmbit promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Requisits
Per accedir a aquest taller, és important tenir assolits els continguts de l'acció formativa: Soldadura elèctrica. Coneixements bàsics.
Nombre de participants:
Mínim
8
Òptim
8
Màxim
8
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

Tipus i composició de fil.
Regulació i coneixement de la màquina.
Pràctica soldadura Mig . Mag:
- Soldadura horitzontal en cordó.
- Soldadura en cordó.
- Soldadura de cordó en angle.
- Soldadura en cornisa.

- Conèixer els diferents tipus i composició de fil.
- Conèixer i regular la màquina.
- Aplicar la soldadura Mig . Mag.

A partir de les explicacions del docent i de l'observació de les demostracions d'aplicació, els alumnes practiquen els diferents tipus de soldadura que s'indiquen en el programa del taller.
Assistència
Proves d’aprenentatge
S'avaluaràn les activitats dels participants en aplicar els diferents tipus de soldadura que s'indiquen en el programa del taller.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Cap colla Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Encarregat Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis d'acció ciutadana Oficial instal·lacions esportives Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Oficial brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Operari/Peó brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis