Ètica i deontologia policial

Recurs

Ètica i deontologia policial

Aquest manual té com a nucli d’interès ajudar i comprendre com actua la policia, les actituds davant els requeriments socials, els comportaments professionals, els valors i les conductes personals i col·lectives.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Ètica i deontologia policial
Promotor
Direcció de Serveis de Formació
Descriptors
Actuacións policials

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Inspector policia Suport a l'actuació policial
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Sotsinspector policia Suport a l'actuació policial
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Caporal policia Suport a l'actuació policial
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Sergent policia Suport a l'actuació policial
Directiu Serveis de seguretat ciutadana Cap policia Suport a l'actuació policial
Suport operatiu Serveis de seguretat ciutadana Agent policia Suport a l'actuació policial

Recursos relacionats

 • Recurs

  En aquest manual es revisen i actualitzen alguns conceptes i algunes funcions i estratègies del sistema policial de proximitat. També algunes de les habilitats tècniques i personals que haurien de fer servir els agents per portar-les a terme. Finalment, s’esmenten alguns preceptes per analitzar els resultats de les actuacions i millorar-les.

  Manual
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Nous models d’actuació policial: Policia de proximitat i comunitària
 • Recurs

  La policia de proximitat dóna resposta a la necessitat d’adequar el servei policíac a les demandes ciutadanes, afavorint l’apropament entre la policia i la ciutadania, i guanyant-se’n la confiança i la complicitat. D’aquesta necessitat d’apropament ve el nom de policia de proximitat.

  Manual
  Format
  Material descarregable
  Agrupació
  Nous models d’actuació policial: Policia de proximitat i comunitària
 • Recurs

  Aquest manual és una eina pràctica per conèixer les característiques del llenguatge policial i les seves necessitats per elaborar documents policials eficaços. La llegibilitat, la claredat, la precisió i la senzillesa són els eixos vertebradors de la comunicació policial.

  Manual
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Redacció de documents policials
 • Recurs

  Aquest manual vol facilitar a l’agent de la policia local els coneixements necessaris que li permetin participar de manera activa en la recerca i prevenció dels accidents de trànsit.

  Manual
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Investigació d’accidents de circulació
 • Recurs

  En aquest manual es proporcionen els coneixements indispensables als participants perquè aprenguin a gestionar l’estrès que comporta declarar en qualsevol seu judicial a partir de comprendre la psicologia del testimoni, aprendre a comunicar-se de forma verbal i no verbal, interioritzar la imatge que s’ha de donar davant l’autoritat judicial i comprendre la importància del rol pel qual podem arribar a ser citats en un procés judicial.

  Manual
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Actualització de dret processal penal: La declaració en judicis
 • Recurs

  Aquesta publicació és la primera de la nova col·lecció de llibres especialitzats en «Temes de seguretat», editada per la Diputació de Barcelona i adreçada als governs locals, amb l’objectiu de fixar i difondre l’àmbit de la seguretat en tots els sentits: seguretat privada o pública, corporativa, humana o sostenible; i sobretot, com a condició necessària per viure en llibertat i principi bàsic per tal d’exercir els drets fonamentals de les persones, recollits en les diverses normes nacionals i internacionals.
  El primer llibre de la col·lecció, estructurat en dos volums, aporta informació teòrica i pràctica per poder entendre millor el treball i implicació de la Policia Local al servei de les persones i les institucions locals del nostre territori. Aquest primer volum analitza els seus orígens i la seva història, funcions, marc legal i competències i quina és la realitat d’avui en dia d’aquest cos de seguretat.

  Recull d'escrits
  Format
  Material descarregable
  Agrupació
  Temes de seguretat
 • Recurs

  Aquesta publicació és la primera de la nova col·lecció de llibres especialitzats en «Temes de seguretat», editada per la Diputació de Barcelona i adreçada als governs locals, amb l’objectiu de fixar i difondre l’àmbit de la seguretat en tots els sentits: seguretat priva-da o pública, corporativa, humana o sostenible; i sobretot, com a condició necessària per viure en llibertat i principi bàsic per tal d’exercir els drets fonamentals de les persones, recollits en les diverses normes nacionals i internacionals.El primer llibre de la col·lecció, estructurat en dos volums, aporta informació teòrica i pràctica per poder entendre millor el treball i implicació de la Policia Local al servei de les persones i les institu-cions locals del nostre territori. Aquest segon volum descriu les diverses funcions que exerceixen les policies locals al nostre pais i les operatives que apliquen els agents d'aquests cossos de seguretat per tal d’acomplir les tasques i funcions que tenen assignades.

  Recull d'escrits
  Format
  Material descarregable
  Agrupació
  Temes de seguretat