Habilitats docents a l'aula

18 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2405.jpg

Aquest Destil·lat exposa les característiques del treball per projectes, les tipologies de projectes, l’estructura i fases d’un projecte i la implementació a les escoles municipals de persones adultes.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 14 d’aquesta col·lecció.
Autores: Meritxell Garrigós, Directora de l’Escola Municipal de Persones Adultes La Llar de Terrassa.Raquel Reíllo, Cap d’Estudis de l’Escola Municipal de Persones Adultes La Llar de Terrassa.

Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2399.jpg

Aquest Destil·lat descriu l’educació de les emocions com a un concepte clau en el cas dels alumnes de les escoles municipals d’educació especial i analitza el paper dels mestres d’aquests centres educatius com a facilitadors dels benestar dels seus alumnes.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 7 d’aquesta col·lecció.
Autors: Ramiro Ortegón Delgadillo, Responsable de Salut i Àrea d’Investigació Educativa de SEER. Assessorament i Coordinació de Projectes d’Educació Emocional i de PDABullying
Carles Porrini Cubells, Responsable d’Equip SEER. Coordinador, formador i facilitador de projectes i accions d’Educació Emocional.

Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2413.jpg

Aquest Destil·lat estableix que els processos de creació artística posen tots els principis de l’aprenentatge en joc, emfasitzant la connexió emocional amb les propostes i la posada en valor dels coneixements previs de l’alumnat. Descriu com és el procés de creació artística i com apropar-nos a les arts plàstiques des d’aquesta mirada. Finalment, s’exposa com els processos de creació artística són un bon instrument per desenvolupar l’autodeterminació de l’alumnat de les escoles municipals d’educació especial. Quan es parla de l’educació artística, es fa referència a l’educació visual, plàstica, de música i dansa.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 19 d’aquesta col·lecció.
Autores: Carme Hoyas Fernández, Mestra al CRP de Sant Andreu i dinamitzadora i formadora del projecte Xarxes per al canvi.
Guillem López Rodríguez, Mestre d’educació musical a primària i educació especia

Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2357.jpg

Aquest Destil·lat estableix el rol de l’educadora d’una escola bressol municipal, quines son les seves competències i descriu la intel·ligència emocional i l’assertivitat com a uns recursos clau per a les educadores d’escoles bressol.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 4 d’aquesta col·lecció.

Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2359.jpg

Aquest Destil·lat descriu propostes sobre com conduir i dinamitzar grups en un espai familiar municipal. Defineix un espai familiar municipal com el lloc on es donen diverses interaccions en diversos àmbits i estableix que és l’escenari de les relacions vinculars dins les famílies (els infants amb els progenitors que hi assisteixen, la parella parental...) i alhora s’inicien noves relacions entre els adults, i entre aquests i altres infants, així com entre els infants, que sovint són les primeres trobades amb iguals.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 6 d’aquesta col·lecció.

Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2397.jpg

Aquesta Càpsula formativa presenta els motius i exemples pràctics que justifiquen oferir educació afectiva i sexual integral i amb perspectiva coeducadora, a l’etapa de l’educació infantil (0-3 anys)
Les Càpsules formatives d’Educació de la col·lecció #FormatACasa de la Gerència de Serveis d’Educació són vídeos de curta durada, entre 10 i 20 minuts, sobre una temàtica educativa específica d’actualitat. Aquesta càpsula formativa és la número 14 i s’adreça a les d’escoles bressol.
Autora: Júlia Sánchez Andreo, directora de La Ciranda

Càpsules formatives en Educació. #Format a casa.
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2374.jpg

Aquesta Càpsula formativa parla de la importància i els beneficis del joc lliure i de com l'acompanyem en el marc de la família.
Les Càpsules formatives d’Educació de la col·lecció #FormatACasa de la Gerència de Serveis d’Educació són vídeos de curta durada, entre 10 i 20 minuts, sobre una temàtica educativa específica d’actualitat. Aquesta càpsula formativa és la número 8 i s’adreça a les d’escoles bressol.
Autora: Núria Ferrando i Arrufat, fisioterapeuta, psicomotricista i formadora d'equips de llars d'infants

Càpsules formatives en Educació. #Format a casa.
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2394.jpg

Aquesta Càpsula exposa com garantir els pilars de l’adaptació i la familiarització en situacions de dificultat, creació de vincle i seguretat emocional. També tracta de quina manera es pot generar tranquil·litat a les educadores vers la seva tasca posant el focus en els objectius del període. Evitar l'angoixa davant no poder portar a terme els projectes o metodologies que venien realitzant. I, finalment, utilitzar les activitats de vida quotidiana per focalitzar i treballar per assolir els objectius proposats
Les Càpsules formatives d’Educació de la col·lecció #FormatACasa de la Gerència de Serveis d’Educació són vídeos de curta durada, entre 10 i 20 minuts, sobre una temàtica educativa específica d’actualitat. Aquesta càpsula formativa és la número 11 i s’adreça a les d’escoles bressol.
Autora: Clara Puigventós, consultora educativa i en gestió de serveis a les persones a la Baula.

Càpsules formatives en Educació. #Format a casa.
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2408.jpg

Aquest Destil·lat descriu els processos que es generen en l’escorça cerebral, la interacció entre l’ambient i el cervell de l’infant i la relació entre la personalitat i l’àmbit educatiu. Exposa també diferents activitats per estimular el cervell de l’infant.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 18 d’aquesta col·lecció.
Autor: David Bueno i Torrens, Professor i investigador de la Secció de Genètica de la Universitat de Barcelona i divulgador científic. Especialista en Neuroeducació

Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2358.jpg

Aquest Destil·lat estableix la importància del paper de les famílies i la relació col·laboradora amb elles en l’etapa infantil de 0 a 3 anys per tal que l’acompanyament a l’infant sigui el més adequat possible. Assenyala, per una banda, el desenvolupament de les emocions i les famílies i els estils educatius parentals. Per l’altre, descriu la relació famílies-escola fent propostes sobre com comunicar-se i fomentar la participació.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 5 d’aquesta col·lecció.

Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2144.jpg

El recurs està format per tres mòduls que aporten mirades i eines diferents sobre alguns aspectes clau, ara mateix, en les aules amb adolescents i joves.
El primer mòdul situa la importància de dos elements cabdals en el procés d’ensenyament i aprenentatge: la motivació i l’autoestima, i reflexiona sobre el paper de lideratge del formador en la consecució d'aquests dos elements entre els seus alumnes.
El segon mòdul gira al voltant de com les eines digitals ens ajuden a gestionar, interactuar, accedir a la informació i comunicar i com, per tant, donen suport als processos d’ensenyament i aprenentatge.
El tercer mòdul ens apropa a com el consum de substàncies, que està considerat com una de les conductes de risc més freqüents durant l’adolescència, afecten el cervell i produeixen alteracions conductuals i cognitives. En finalitzar el mòdul s'ofereixen una sèrie d'eines i recursos per poder abordar aquesta problemàtica.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer el desenvolupament del cervell durant l'adolescència i l'edat adulta.
• Aprendre els diferents sistemes de memòria implicats en l'aprenentatge.
• Aprendre els factors que intervenen en els processos d'aprenentatge per afavorir l'atenció a la diversitat i la pràctica inclusiva: aprenentatge significatiu, avaluació, motivació i autoregulació.
• Reflexionar sobre el disseny de metodologies pedagògiques basades en l'evidència científica.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Apropar-nos i aprofundir en l’enfocament per competències.
• Comprendre el currículum de referència des d’aquesta perspectiva, tot trobant eines per gestionar-lo amb seguretat. Disseny de propostes i gestió de la planificació des de les competències.
• Reflexionar sobre les metodologies més adients pel desenvolupament de les competències de l’alumnat.
• Arribar a tothom: adaptacions, personalitzacions, treball autònom i treball cooperatiu.
• Avaluar per acompanyar el desenvolupament de les competències.
• Contextualitzar segons característiques del context. Com avançar en la perspectiva competencial al meu centre des de la meva aportació.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
25,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Obtenir un coneixement bàsic sobre els fonaments de la neurociència sobre com aprèn el cervell durant l'adolescència i l'edat adulta.
• Identificar els factors principals que promouen els processos d'aprenentatge significatiu que poden tenir aplicació pràctica en el cas dels joves i els adults.
• Conèixer i identificar els principals trastorns d'aprenentatge i dificultats conductuals en els joves i adults.
• Identificar les estratègies i les teories educatives que no compten amb suport científic (mites educatius).

Canal
Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Obtenir un coneixement bàsic sobre els fonaments de la neurociència sobre com aprèn el cervell durant l’adolescència i l’edat adulta.
• Identificar els factors principals que promouen els processos d’aprenentatge significatiu que poden tenir aplicació pràctica en el cas dels joves i els adults.
• Conèixer i identificar els principals trastorns d’aprenentatge i dificultats conductuals en els joves i adults.
• Identificar les estratègies i les teories educatives que no compten amb suport científic (mites educatius).

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer els diferents referents al voltant de la pedagogia de grup.
• Vivenciar algunes propostes didàctiques al voltant del treball dels sentits musicals a la classe d’instrument: el sentit melòdic, sentit rítmic, sentit harmònic, etc.
• Desenvolupar estratègies de gestió grupal a l’aula.
• Establir un criteri comú al voltant de quines parts ha de tenir una classe d’instrument tipus.
• Assolir eines de gestió de l’alumnat a l’aula, ja sigui a nivell de diferències en els ritmes d’aprenentatge o d’habilitats instrumentals.
• Adquirir eines pel treball de la creativitat musical a la classe d’instrument.
• Reflexionar al voltant dels diferents blocs de continguts que conté una classe d’instrument.
• Adquirir recursos per a la programació didàctica.
• Adquirir eines per adaptar el material a les realitats de la classe de grup.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer i actuar en situacions d’emergència en l’àmbit escolar: ennuegament, reanimació cardiopulmonar (RCP), crisis epilèptiques, cures bàsiques, primers auxilis, alimentació i diabetis, al·lèrgies.
• Tenir eines i recursos per respondre davant d’una urgència sanitària amb l’alumnat de l’escola i material necessari de farmaciola.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Identificar els perills que ens envolten.
• Entendre el concepte de prevenció i aplicar-lo correctament.
• Ser capaç d'identificar una situació de perill i alertar-la correctament. Entendre el concepte genèric del PAS (Protegir, Avisar, Socórrer).
• Ser capaç de realitzar el PAS en casos reals.
• Adquirir els recursos necessaris per actuar en les situacions d'emergència més comunes.
• Saber realitzar les tècniques de SVB (Suport Vital Bàsic) incloent RCP (Reanimació Cardiopulmonar), OVACE (Obstrucció de la Via Aèria per Cos Estrany) i PLS (Posició Lateral de Seguretat).
• Saber aplicar els diferents protocols.
• Actuar correctament en les situacions d’urgència que es puguin produir en l’àmbit educatiu.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h