Codi de conducta: conceptes bàsics, recursos disponibles i implicacions en l'organització

Acció formativa
Codi de conducta: conceptes bàsics, recursos disponibles i implicacions en l'organització
Àmbit promotor de formació:
Gabinet d’Innovació Digital
Requisits:
S'adreça a tècnics relacionats amb l'àmbit de transparència i el bon govern.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 40
Canal:
Videoformació
Durada: 4,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 4,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
Curs

Programa, avaluació i acreditació

- Àmbits i conceptes bàsics.
- Subjectes obligats.
. Instruments de control.
- Impacte en l’àmbit de la transparència.
- Recursos disponibles.
- Bones pràctiques.

- Conèixer en detall el codi de conducta, les seves implicacions i com implantar-lo dins l'organització.
- Conèixer els ítems del portal de transparència relacionats amb el codi de conducta al portal de transparència.
- Conèixer els recursos de la XGT i la @diba disponibles pels ens locals.

L’acció formativa serà expositiva i fomentarà la participació dels assistents.
Assistència
L'assistència a la sessió és obligatòria per obtenir l'acreditació de l'acció formativa.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Arxiver Gestió de processos i e-administració
Tècnic especialista Serveis de suport intern Delegat protecció de dades Gestió de processos i e-administració
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic comunicació Gestió de processos i e-administració
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic contractació/compres Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Gestió de processos i e-administració
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Desenvolupament de rols transversals