Nous models d'actuació policial: policia de proximitat i comunitària

Acció formativa

Nous models d'actuació policial: policia de proximitat i comunitària

Àmbit promotor de formació
Gabinet de Prevenció i Seguretat
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
18,0 h
Presencial
18,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- La policia de proximitat. Concepte i principis bàsics. Policia de proximitat vs. Policia tradicional. Estratègies genèriques de la policia de proximitat. Exemples. - Funcions de la policia de proximitat . Dintre el mateix cos policial. Organigrama i territori. Amb la resta dels serveis públics. Interlocució. Amb la resta de serveis i entitats de la comunitat. Exemples.- Habilitats tècniques i personals. La coresponsabilitat. Habilitats personals i actitudinals. Habilitats relacionals: la comunicació, la intel·ligència emocional, la mediació i la negociació en la resolució de conflictes. Exemples. - Anàlisi de les actuacions i millora. Observació, valoració i recollida d’informació. Anàlisi de la informació. Definició del problema i presa de decisions. Elaboració de propostes o plans d’actuació. Definició d’objectius. Avaluació de resultats, correcció i propostes de millora. Casos pràctics.

- Tenir una visió global i genèrica de la policia de proximitat.- Saber les funcions de la policia de proximitat i els seus límits.- Assolir competències tècniques i personals.- Fer actuacions i saber portar a terme l’anàlisi de resultats i proposar millores.

Una vegada introduïts els conceptes teòrics i operatius d’aquesta forma de treballar de la policia, s’abordaran les estratègies per a la resolució de conflictes de forma amistosa i satisfactòria per a les parts., amb estudi de casos. Es faran resums, es posaran exemples i es veuran casos reals.
Proves d’aprenentatge
Es passarà als assistents una prova amb l'anàlisi d'un cas per valorar l'assoliment dels objectius.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Inspector policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Sotsinspector policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Caporal policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Sergent policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Directiu Serveis de seguretat ciutadana Cap policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Suport operatiu Serveis de seguretat ciutadana Agent policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària