Gestió en matèria d'Activitats Regulades

Acció formativa

Gestió en matèria d'Activitats Regulades

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Requisits
Personal tècnic i administratiu i càrrecs polítics dels ajuntaments i consells comarcals que intervenen en la gestió de les activitats.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Videoformació
Durada:
15,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
15,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

- La potestat municipal d'intervenir les activitats.

- Adquirir coneixements bàsics sobre la regulació de les activitats: prevenció i control ambiental de les activitats, espectacles i activitats recreatives, simplificació administrativa, incendis.

Sessions teòriques i pràctiques.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Directiu Transversal Director àrea Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Directiu Transversal Gerent Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Suport administratiu Transversal Administratiu Plans d'inspecció i verificació d'activitats
Suport administratiu Transversal Gestor atenció ciutadana Plans d'inspecció i verificació d'activitats
Tècnic auxiliar Serveis de desenvolupament territorial Inspector via pública Plans d'inspecció i verificació d'activitats
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Plans d'inspecció i verificació d'activitats
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Plans d'inspecció i verificació d'activitats
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Plans d'inspecció i verificació d'activitats
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Plans d'inspecció i verificació d'activitats