Intervenció penal front els delictes d'odi i discriminació. El rol de la policia local

Acció formativa

Intervenció penal front els delictes d'odi i discriminació. El rol de la policia local

Àmbit promotor de formació
Gabinet de Prevenció i Seguretat
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
25
Màxim
30
Canal
Presencial
Durada:
5,0 h
Presencial
5,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
Jornada

Programa, avaluació i acreditació

- Concepte internacional de delicte d’odi. Principals Tractats ratificats per Espanya i Organismes Internacionals en la persecució dels delictes d’odi.- Anàlisis dels principals problemes que dificulten una investigació efectiva de delictes d’odi i una satisfactòria atenció a les víctimes.- Anàlisis dels delictes d’odi al Codi Penal amb especial referència a la reforma operada por LO 1/2015.- Pautes bàsiques d’actuació en la recollida i assegurament d’elements probatoris i a l’ atenció a víctimes dintre de les competències de les Policies Locals.- Actuacions policials en la recollida de denuncies, i en la investigació i tractament i ajut a les víctimes. Els Protocols d’actuació dels Cossos policials.

-Donar a conèixer la importància que tenen els delictes motivats per odi i discriminació, així com el coneixement dels principals problemes que afecten a la seva investigació i a l’atenció efectiva de les seves víctimes.-Facilitar eines jurídiques bàsiques sobre la seva regulació al Codi Penal, les primeres passes per a la recollida i assegurament d’elements probatoris i per a la deguda atenció a víctimes.

Conferencies i fòrum de discussió.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Inspector policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Sotsinspector policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Caporal policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Sergent policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Directiu Serveis de seguretat ciutadana Cap policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Suport operatiu Serveis de seguretat ciutadana Agent policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària