Comunicació estratègica

9 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Manual de lectura per al participant del curs. Aquest manual vol facilitar l’aprenentatge dels continguts bàsics i imprescindibles per dissenyar un pla de comunicació 2.0 i una guia d’usos de xarxes socials corporativa, ambdós des d’una visió de sector públic.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Xarxes socials
Acció formativa

Proporcionar conceptes i instruments necesaris per disenyar i elaborar el pla de comunicació de la biblioteca.Comprendre la importància i el paper que el pla de comunicació representa com a part de l'estratègia global de l'organització.

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

•Proporcionar conceptes i instruments necesaris per disenyar i elaborar el pla de comunicació de la biblioteca.•Comprendre la importància i el paper que el pla de comunicació representa com a part de l'estratègia global de l'organització.

Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:•Adquirir les nocions bàsiques i el coneixement teòric sobre social media (mitjans de comunicació social o mitjà social).•Adquirir coneixements en la creació i l’ús de les eines de comunicació social.•Adquirir coneixements bàsics sobre el màrqueting de continguts i les eines de gestió de la informació.•Identificar el procés per crear, dissenyar, mantenir i monitoritzar les xarxes socials a una organització.

Videoformació i en línia
Durada
14,0 h
Acció formativa

- Elaborar un pla estratègic de comunicació en les seves organitzacions.

Presencial amb suport virtual
Durada
14,0 h
Acció formativa

En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:•Entendre l’especificitat de l’ús de xarxes socials a les administracions públiques.•Podran realitzar de manera professional la tasca de Community Manager: elaborar plans de difusió, mesurar, analitzar i avaluar l’activitat a les xarxes, interaccionar amb la ciutadania mitjançant aquests canals, establir protocols interns de respostes, etc.•Aprendran a utilitzar eineen línia de productivitat i disseny.•Podran tractar crisis produïdes a internet.•Aprendran a elaborar plans de comunicació 2.0/o manuals d’usos de xarxes socials per a la seva administració.

Videoformació i en línia
Durada
16,0 h
Acció formativa

-Aportar els coneixements i nocions bàsiques que permetran als participants de la formació el disseny de la comunicació d'un esdeveniment o servei esportiu.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Comprendre la importància de la comunicació interna en la qualitat dels serveis.- Elaborar propostes que afavoreixen la comunicació en un servei, Inter serveis i en l’organització.- Disposar d’eines per analitzar i fer propostes de millora sobre la comunicació en el seu àmbit de responsabilitat.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Conèixer i aplicar les tècniques de comunicació més adients per comunicar amb els usuaris de forma àgil i eficaç, aconseguint una experiència satisfactòria a la biblioteca.

Presencial
Durada
12,0 h