Comunicació estratègica

8 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Manual de lectura per al participant del curs. Aquest manual vol facilitar l’aprenentatge dels continguts bàsics i imprescindibles per dissenyar un pla de comunicació 2.0 i una guia d’usos de xarxes socials corporativa, ambdós des d’una visió de sector públic.

Manual
Format
Material en línia
Acció formativa

Aquesta formació té com a objectius:. Posar de relleu el paper que juga la comunicació per assolir els objectius de les accions realitzades pels ens locals en l’àmbit de la política pública de cooperació al desenvolupament . Aportar coneixement i eines que ajudin a incrementar el potencial de la comunicació per contribuir a l’èxit de les accions.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Aquest curs dona una visió global de com preparar-se davant d'una crisi i
explica les eines i protocols de comunicació fonamentals per fer-hi front.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

• Proporcionar conceptes i instruments necessaris per dissenyar i elaborar el pla de comunicació de la biblioteca.
• Comprendre la importància i el paper que el pla de comunicació representa com a part de l'estratègia global de l'organització.

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

•Proporcionar conceptes i instruments necesaris per disenyar i elaborar el pla de comunicació de la biblioteca.
•Comprendre la importància i el paper que el pla de comunicació representa com a part de l'estratègia global de l'organització.

Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:
1. Adquirir les nocions bàsiques i el coneixement teòric sobre social media (mitjans de comunicació social o mitjà social).
1.1. Identificar conceptes bàsics sobre social media
1.2. Descriure com es troba el mercat de social media en l’actualitat
2. Adquirir coneixements en la creació i l’ús de les eines de comunicació social
2.1. Dissenyar, mantenir i dinamitzar una comunitat online.
2.2. Interactuar, parlar, respondre i generar contingut interessant per a l’usuari/ària de xarxes socials.
2.3. Utilitzar aquests coneixements a la feina diària a una Administració pública
3. Adquirir coneixements bàsics sobre el màrqueting de continguts i les eines de gestió de la informació.
3.1. Conèixer eines de curació de continguts.
3.2. Identificar i utilitzar les eines bàsiques de gestió de la informació
4. Identificar el procés per crear, dissenyar, mantenir i monitoritzar les xarxes socials a una organització.
4.1. Identificar i utilitzar les principals eines d’avaluació i analítica
4.2. Aprendre les diferències entre monitoratge i analítica en xarxes socials.
5. Gestió de les crisis on line
5.1. 6.1- Tipus de crisis i com prevenir-les.
5.2. 6.2- Elaboració del pla de crisis.
6. Què són les guies d’usos de les xarxes socials i el un pla de comunicació 2.0

Videoformació + en línia
Durada
16,0 h
Acció formativa

Conèixer i aplicar les tècniques de comunicació més adients per comunicar amb els usuaris de forma àgil i eficaç, aconseguint una experiència satisfactòria a la biblioteca.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

. Conèixer tècniques comunicatives, artístiques i creatives per part dels departaments de comunicació i de cooperació al desenvolupament dels ens locals de la província de Barcelona. . Dotar d’una caixa d’eines creatives que enforteixi les campanyes que porten a terme amb l’objectiu de millorar la seva capacitat d’incidència ciutadana per a la justícia global i la transformació social.

Videoformació
Durada
16,0 h