Comunicació estratègica
Definició

Gestionar la informació i impulsar la imatge corporativa, tant internament com externa, seleccionant el mitjà, el canal i les formes d'estil de comunicació. Proposar, impulsar i executar el pla de comunicació corporativa interna i externa de forma coherent amb el missatge i el pla estratègic de la corporació.

La competencia implica ...
Elaboració del manual d'estil i formats corporatius per a la comunicació i divulgació de programes i projectes.
Establiment de procediments i circuits de comunicació interna.
Seguiment i control de l'aplicació dels criteris corporatius en les diferents accions de comunicació (exposicions, congressos, etc.).
Ús de sistemes d’avaluació de l’eficiència i eficàcia dels sistemes, procediments i tècniques d’informació utilitzats (ús d’índexs i d'indicadors de seguiment, anàlisi de la satisfacció dels usuaris, etc.).
Selecció de la informació corporativa a oferir i del sistema i modalitat més adient per difondre-la (publicació interna o externa, portaveus i emissors, moment i lloc de la comunicació, etc.), tenint una visió àmplia de la finalitat de la comunicació, les característiques del context i dels destinataris, l’impacte i les repercussions del missatge, etc.
Valoració de l’estratègia (selecció del mitjà, destinataris, moment, etc.) que cal seguir en funció de les qüestions a tractar (emergència, alta importància, etc.) i de l'impacte sobre la imatge i el prestigi de la corporació.

5 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2084.jpg

Aquest manual vol facilitar l’aprenentatge dels continguts bàsics i imprescindibles per dissenyar un pla de comunicació 2.0 i una guia d’usos de xarxes socials corporativa, ambdós des d’una visió de sector públic.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Proporcionar conceptes i instruments necesaris per disenyar i elaborar el pla de comunicació de la biblioteca.
•Comprendre la importància i el paper que el pla de comunicació representa com a part de l'estratègia global de l'organització.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
22,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF11329.jpg

En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:
1. Adquirir les nocions bàsiques i el coneixement teòric sobre social media (mitjans de comunicació social o mitjà social).
1.1. Identificar conceptes bàsics sobre social media
1.2. Descriure com es troba el mercat de social media en l’actualitat
2. Adquirir coneixements en la creació i l’ús de les eines de comunicació social
2.1. Dissenyar, mantenir i dinamitzar una comunitat online.
2.2. Interactuar, parlar, respondre i generar contingut interessant per a l’usuari/ària de xarxes socials.
2.3. Utilitzar aquests coneixements a la feina diària a una Administració pública
3. Adquirir coneixements bàsics sobre el màrqueting de continguts i les eines de gestió de la informació.
3.1. Conèixer eines de curació de continguts.
3.2. Identificar i utilitzar les eines bàsiques de gestió de la informació
4. Identificar el procés per crear, dissenyar, mantenir i monitoritzar les xarxes socials a una organització.
4.1. Identificar i utilitzar les principals eines d’avaluació i analítica
4.2. Aprendre les diferències entre monitoratge i analítica en xarxes socials.
5. Gestió de les crisis on line
5.1. 6.1- Tipus de crisis i com prevenir-les.
5.2. 6.2- Elaboració del pla de crisis.
6. Què són les guies d’usos de les xarxes socials i el un pla de comunicació 2.0

Canal
Videoformació + en línia
Durada
16,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer i aplicar les tècniques de comunicació més adients per comunicar amb els usuaris de forma àgil i eficaç, aconseguint una experiència satisfactòria a la biblioteca.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Més enllà de complir amb els requeriments de la llei, la transparència exigeix una sèrie de consideracions i pràctiques perquè sigui realment efectiva com, per exemple, la qualitat informativa, la llegibilitat, la comprensió, la participació, etc. En aquest curs entrarem en aquest tractament de la informació pública per comunicar de manera transparent.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h