Comunicació estratègica

9 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2084.jpg

Aquest manual vol facilitar l’aprenentatge dels continguts bàsics i imprescindibles per dissenyar un pla de comunicació 2.0 i una guia d’usos de xarxes socials corporativa, ambdós des d’una visió de sector públic.

Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Proporcionar conceptes i instruments necessaris per dissenyar i elaborar el pla de comunicació de la biblioteca.
• Comprendre la importància i el paper que el pla de comunicació representa com a part de l'estratègia global de l'organització.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Proporcionar conceptes i instruments necesaris per disenyar i elaborar el pla de comunicació de la biblioteca.
•Comprendre la importància i el paper que el pla de comunicació representa com a part de l'estratègia global de l'organització.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:
1. Adquirir les nocions bàsiques i el coneixement teòric sobre social media (mitjans de comunicació social o mitjà social).
1.1. Identificar conceptes bàsics sobre social media
1.2. Descriure com es troba el mercat de social media en l’actualitat
2. Adquirir coneixements en la creació i l’ús de les eines de comunicació social
2.1. Dissenyar, mantenir i dinamitzar una comunitat online.
2.2. Interactuar, parlar, respondre i generar contingut interessant per a l’usuari/ària de xarxes socials.
2.3. Utilitzar aquests coneixements a la feina diària a una Administració pública
3. Adquirir coneixements bàsics sobre el màrqueting de continguts i les eines de gestió de la informació.
3.1. Conèixer eines de curació de continguts.
3.2. Identificar i utilitzar les eines bàsiques de gestió de la informació
4. Identificar el procés per crear, dissenyar, mantenir i monitoritzar les xarxes socials a una organització.
4.1. Identificar i utilitzar les principals eines d’avaluació i analítica
4.2. Aprendre les diferències entre monitoratge i analítica en xarxes socials.
5. Gestió de les crisis on line
5.1. 6.1- Tipus de crisis i com prevenir-les.
5.2. 6.2- Elaboració del pla de crisis.
6. Què són les guies d’usos de les xarxes socials i el un pla de comunicació 2.0

Canal
Videoformació + en línia
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

El curs té com a objectiu que els participants sàpiguen com plantejar,
desenvolupar i dur a terme un pla de comunicació estratègic en totes les seves
fases (auditoria; missió i visió; estratègies; públics; accions; avaluació i control)
en el marc dels ens locals i tenint en compte les darreres
tendències en comunicació corporativa i els nous canals d'informació.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer i aplicar les tècniques de comunicació més adients per comunicar amb els usuaris de forma àgil i eficaç, aconseguint una experiència satisfactòria a la biblioteca.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Més enllà de complir amb els requeriments de la llei, la transparència exigeix una sèrie de consideracions i pràctiques perquè sigui realment efectiva com, per exemple, la qualitat informativa, la llegibilitat, la comprensió, la participació, etc. En aquest curs entrarem en aquest tractament de la informació pública per comunicar de manera transparent.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Identificar l'impacte de l'elaboració de documents i ús de dades en els ens locals en relació a la transparència, l'accés a la informació pública i les dades obertes.
• Conèixer com generar correctament documents administratius per facilitar la transparència i la reutilització.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer tècniques comunicatives, artístiques i creatives per part dels departaments de comunicació i de cooperació al desenvolupament dels ens locals de la província de Barcelona. . Dotar d’una caixa d’eines creatives que enforteixi les campanyes que porten a terme amb l’objectiu de millorar la seva capacitat d’incidència ciutadana per a la justícia global i la transformació social.

Canal
Videoformació
Durada
16,0 h