Comunicació estratègica

9 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Manual de lectura per al participant del curs. Aquest manual vol facilitar l’aprenentatge dels continguts bàsics i imprescindibles per dissenyar un pla de comunicació 2.0 i una guia d’usos de xarxes socials corporativa, ambdós des d’una visió de sector públic.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Ús professional de les xarxes socials. Elaboració d’un pla de comunicació 2.0 i/o una guia d’usos i estils
Acció formativa

Proporcionar conceptes i instruments necesaris per disenyar i elaborar el pla de comunicació de la biblioteca.
Comprendre la importància i el paper que el pla de comunicació representa com a part de l'estratègia global de l'organització.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

• Proporcionar conceptes i instruments necesaris per disenyar i elaborar el pla de comunicació de la biblioteca.
• Comprendre la importància i el paper que el pla de comunicació representa com a part de l'estratègia global de l'organització.

Videoformació amb aula virtual
Durada
16 h
Acció formativa

En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:
•Adquirir les nocions bàsiques i el coneixement teòric sobre social media (mitjans de comunicació social o mitjà social).
•Adquirir coneixements en la creació i l’ús de les eines de comunicació social.
•Adquirir coneixements bàsics sobre el màrqueting de continguts i les eines de gestió de la informació.
•Identificar el procés per crear, dissenyar, mantenir i monitoritzar les xarxes socials a una organització.

Videoformació i en línia
Durada
14 h
Acció formativa

- Elaborar un pla estratègic de comunicació en les seves organitzacions.

Presencial amb suport virtual
Durada
14 h
Acció formativa

En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:
• Entendre l’especificitat de l’ús de xarxes socials a les administracions públiques.
• Podran realitzar de manera professional la tasca de Community Manager: elaborar plans de difusió, mesurar, analitzar i avaluar l’activitat a les xarxes, interaccionar amb la ciutadania mitjançant aquests canals, establir protocols interns de respostes, etc.
• Aprendran a utilitzar eineen línia de productivitat i disseny.
• Podran tractar crisis produïdes a internet.
• Aprendran a elaborar plans de comunicació 2.0/o manuals d’usos de xarxes socials per a la seva administració.

Videoformació i en línia
Durada
16 h
Acció formativa

-Aportar els coneixements i nocions bàsiques que permetran als participants de la formació el disseny de la comunicació d'un esdeveniment o servei esportiu.

Presencial
Durada
8 h
Acció formativa

- Comprendre la importància de la comunicació interna en la qualitat dels serveis.
- Elaborar propostes que afavoreixen la comunicació en un servei, Inter serveis i en l’organització.
- Disposar d’eines per analitzar i fer propostes de millora sobre la comunicació en el seu àmbit de responsabilitat.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

Conèixer i aplicar les tècniques de comunicació més adients per comunicar amb els usuaris de forma àgil i eficaç, aconseguint una experiència satisfactòria a la biblioteca.

Presencial
Durada
12 h