Avaluació de la transparència: Què em cal saber per millorar el meu posicionament en els indicadors de transparencia?

Acció formativa
Avaluació de la transparència: Què em cal saber per millorar el meu posicionament en els indicadors de transparencia?
Àmbit promotor de formació:
Gabinet d’Innovació Digital
Requisits:
S'adreça a tècnics relacionats amb l'àmbit de la transparència i el bon govern.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 40
Canal:
Videoformació
Durada: 6,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 6,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
Curs

Programa, avaluació i acreditació

- Obligacions legals en matèria d’avaluació de la transparència.
- Avaluació de la transparència per part d'experts.
- Avaluació de la transparència per part de la ciutadania.
- Actualització d'informació d'avaluació de la transparència al portal de transparència.

- Conèixer els aspectes que es valoren en l'avaluació de la transparència per part d'experts.
- Conèixer les obligacions en avaluació de la transparència derivada de la normativa.
- Conèixer els recursos disponibles per a publicar les informacions resultants de les avaluacions de la transparència.

L’acció formativa serà expositiva i fomentarà la participació dels assistents.
Assistència
L'assistència i la participació en les sessions és obligatòria per obtenir l'acreditació de l'acció formativa.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Arxiver Gestió de processos i e-administració
Tècnic especialista Serveis de suport intern Delegat protecció de dades Gestió de processos i e-administració
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic comunicació Gestió de processos i e-administració
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic contractació/compres Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Gestió de processos i e-administració
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Desenvolupament de rols transversals