Jornada plenària de la xarxaCoRH

Acció formativa

Jornada plenària de la xarxaCoRH

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local
Requisits
Ser soci o referent d'un ajuntament de la xarxaCORH.
Nombre de participants:
Mínim
60
Òptim
80
Màxim
100
Canal
Presencial
Durada:
5,0 h
Presencial
5,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
jornada

Programa, avaluació i acreditació

- A definir segons les necessitats (a nivell d’habilitats i competències a treballar i interessos per part dels socis/es de la xarxaCORH) detectades en cada edició.

. Enfortir el caràcter relacional de la xarxaCORH i promoure el sentiment de pertinença i confiança per compartir informació i crear eines de treball de forma compartida.
. Tractar continguts i temes d'especial interès i rellevància per als professionals que conformen la xarxaCORH.
. Formar i capacitar els membres de l’espai presencial de la CORH en competències i habilitats d’utilitat per al millor desenvolupament de les seves responsabilitats.

Sessió d’empoderament i/o formació dels membres de l’espai presencial de la CORH o xarxaCORH, en habilitats o competències d’utilitat per al seu desenvolupament professional, i dinàmica de treball en grup per enfortir aspectes més relacionals i d’enfortiment del sentiment de xarxa.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Transversal Cap secció Gestió eficient dels recursos públics
Comandament executiu Transversal Cap servei Gestió eficient dels recursos públics
Comandament operatiu Transversal Cap unitat Gestió de recursos humans
Directiu Transversal Director àrea Gestió eficient dels recursos públics
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic formació Planificació dels recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic organització Planificació dels recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Gestió de recursos humans